Achteruitgang insectenetende vogels

In een artikel dat onlangs in het tijdschrift Nature verscheen tonen gegevens van Sovon voor het eerst keihard aan dat insectenetende vogels sterker achteruit gaan in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Ieder jaar 3,5% minder broedvogels zal hopelijk voor nog meer beroering zorgen dan de Bijensterfte die dit middel veroorzaakt en helpen om neonicotinoïden uit te bannen.