Hallo,

Ik heb een kalender opgemaakt voor de broedvogelkartering in de Hobokense Polder:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T6BoT2tTVwImoD56D5lcPxC0SOQxQcvsVE3dt9qdmTo/edit?usp=sharing
Rood: reeds uitgevoerde inventarisatierondes
Oranje: weekend waarin ronde gepland is
Geel: aanpalende dagen waarop ronde ook kan uitgevoerd worden
Je kan hierop je naam invullen als je van de partij zal zijn. Op elke tocht zou één gebiedskenner (Bert, Danny, Luc of Wim) aanwezig moeten zijn. Indien vier personen of meer aanwezig zijn, wordt best in 2 groepen gewerkt.

Indien mogelijk waarnemingen invullen op Avimap. Een handleiding van Avimap vind je hier. Indien je Avimap wil toepassen op je smartphone of tablet vind je hier een handleiding.
Algemene informatie over broedvogelinventarisaties vind je hier. Om te begrijpen wat we doen is het ten zeerste aan te raden dit te lezen evenals de handleiding voor Avimap (Autoclustering).

Bijkomende info bij mij: conservator@hobokensepolder.be, 0499 58 99 16
Iedereen welkom, maar wel verwittigen (al dan niet via agenda)

Wim