Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Broedvogelkartering Hobokense Polder

Broedvogelonderzoek Posted on 19 juni 2019 13:48:12

We staan een laatste keer vroeg op.
De laatste vroegochtendronde van dit seizoen begint zondag 23/6 om 5u30 aan United Caps. We hopen op verassingen à la Ralreiger.

Wim
(0499 58 99 16)Broedvogelkartering Hobokense Polder

Broedvogelonderzoek Posted on 30 mei 2019 09:46:51

Zaterdag 1 juni gaan we opnieuw op zoek naar broedvogels in de Hobokense Polder. De zon komt almaar vroeger op, we beginnen om 5:30u (5 minuten voor zonsopgang) aan parking op het einde van de Scheldelei. Als je komt, laat dan even iets weten (0499 58 99 16).

Tot dan,
WimBroedvogelkartering Hobokense Polder

Broedvogelonderzoek Posted on 17 mei 2019 17:14:25


Volgende ronde gaat door op zondag 19 mei om 6 uur aan United Caps (later aansluiten kan ook, bel dan even 0499 58 99 16).
Wie weet duikt er wel eens een wielewaal of braamsluiper op.

WimBroedvogelkartering Hobokense Polder

Broedvogelonderzoek Posted on 2 april 2019 20:27:31

Volgende ronde gaat door op zaterdag 6/4 om 6:45u aan United Caps.

Het wordt mooi weer, het is nog een schappelijk uur, geen uitvluchten om niet te komen!
Bij voldoende aanwezigen werken we in 2 of 3 groepen.

Tot dan,
WimZaterdag Broedvogelkartering Hobokense Polder

Broedvogelonderzoek Posted on 20 maart 2019 19:09:02

Bij de eerste karteerronde op 9 maart was de opkomst eerder beperkt (2 deelnemers). We hebben niet het volledige reservaat kunnen aflopen. Bovendien was het weer niet optimaal, op drie roffelende kleine bonte spechten en een hele hoop tjiftjaffen na was het nogal stil. Vooral weinig boomkruipers, waarvan je er best toch al wat hebt in deze periode.
Zaterdagochtend wordt redelijk goed weer verwacht, daarom een tweede maartse poging: zaterdag 23/3 om 7:00u aan United Caps (Schroeilaan)

Tot dan,
WimBroedvogelkartering Hobokense Polder

Broedvogelonderzoek Posted on 27 februari 2019 20:28:09

In 2019 worden de broedvogels in de Hobokense Polder opnieuw geïnventariseerd. De laatste keer dat dit gebeurde was 2016.

Zaterdag 9 maart gaat een eerste karteerronde door met aandacht voor “vroege” vogels (spechten, boomkruiper, boomklever, halsbandparkiet, grauwe gans…). We beginnen om 8:00u aan United Caps (Schroeilaan) en kunnen hopelijk in twee of drie groepen elk een deel van het natuurreservaat onderzoeken. Inventarisatierichtlijnen en andere Interessante informatie over de te inventariseren soorten, die je best vooraf even doorneemt, vind je op de SOVON-website. Nadien kunnen we nog even iets gaan drinken om bijkomende afspraken voor het vervolg van de inventarisatie te maken.

Tussen 1 april en 15 juli zijn 7 vroegochtendrondes gepland (zie agenda). Deze starten ten vroegste één uur vóór en ten laatste een half uur na zonsopgang. Er is ook één avondexcursie gepland (begin mei). Kandidaat deelnemers kunnen hun naam invullen in de kolom “Kandidaten” in de agenda. We streven er naar dat bij elke geplande ronde twee ervaren karteerders aanwezig zijn die bovendien de Hobokense Polder een beetje kennen. Op deze manier kunnen we steeds in twee groepen werken want 140 ha zijn te veel om in één ronde te vatten.

In de agenda staat steeds het weekend aangeduid. Het is de bedoeling dat op basis van de weersvoorspelling kort voor het weekend (donderdag) beslist wordt welke dag er wordt geïnventariseerd. Het staat iedereen vrij om ook op andere dagen broedvogels te karteren of om sporadische gegevens in te voeren.

Het is de bedoeling om alle waarnemingen in te geven in Avimap. Vul steeds het juiste karteertijdstip in. Bij deelbezoeken schat je in welk aandeel van het gebied je hebt onderzocht, bij aparte waarnemingen vul je hier 1% in. Verdere afspraken (bv. welke soorten we inventariseren) maken we dus op 9 maart.

Tot dan,

WimAgenda broedvogelkartering Hobokense Polder

Broedvogelonderzoek Posted on 13 maart 2016 21:34:39

Hallo,

Ik heb een kalender opgemaakt voor de broedvogelkartering in de Hobokense Polder:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T6BoT2tTVwImoD56D5lcPxC0SOQxQcvsVE3dt9qdmTo/edit?usp=sharing
Rood: reeds uitgevoerde inventarisatierondes
Oranje: weekend waarin ronde gepland is
Geel: aanpalende dagen waarop ronde ook kan uitgevoerd worden
Je kan hierop je naam invullen als je van de partij zal zijn. Op elke tocht zou één gebiedskenner (Bert, Danny, Luc of Wim) aanwezig moeten zijn. Indien vier personen of meer aanwezig zijn, wordt best in 2 groepen gewerkt.

Indien mogelijk waarnemingen invullen op Avimap. Een handleiding van Avimap vind je hier. Indien je Avimap wil toepassen op je smartphone of tablet vind je hier een handleiding.
Algemene informatie over broedvogelinventarisaties vind je hier. Om te begrijpen wat we doen is het ten zeerste aan te raden dit te lezen evenals de handleiding voor Avimap (Autoclustering).

Bijkomende info bij mij: conservator@hobokensepolder.be, 0499 58 99 16
Iedereen welkom, maar wel verwittigen (al dan niet via agenda)

WimEerste broedvogelinventarisatieronde Hobokense Polder

Broedvogelonderzoek Posted on 10 maart 2016 23:22:26

Zondag 12 maart gaat de eerste inventarisatieronde door in de Hobokense Polder. We hebben speciaal aandacht voor vroeg op het jaar broedende vogels zoals grauwe gans, spechten (grote bonte, kleine bonte, groene), boomkruiper, boomklever…
Natuurlijk letten we ook op alle andere aanwezige en overvliegende soorten.
Afspraak: 8:00 u op parking United Caps (vroegere Procap)
Indien voldoende volk kunnen we nadien bij koffie of pint bespreken hoe we de rest van de inventarisatie zullen aanpakken.
Iedereen die mee wil werken aan de broedvogelinventarisatie in de Hobokense Polder mag mij iets laten weten (conservator@hobokensepolder.be, 0499 58 99 16)

Wimzondag 12/10

Trektellen Posted on 11 oktober 2014 20:09:24

morgen zondag 12/10 gaan Bert, Wim en Gert trektellen op de dijk in Hoboken. Alle Ardeanen die niet in Frankrijk zitten zijn uitermate welkom.Volgende ochtendexcursie

Broedvogelonderzoek Posted on 22 mei 2014 21:04:08

zondag 25/5 vindt volgende vroegochtendronde van de broedvogelinventarisatie plaats.
we beginnen om 6:00
wee mee wil laat mij iets weten (0499 58 99 16)

WimVolgende »