Zondag 12 maart gaat de eerste inventarisatieronde door in de Hobokense Polder. We hebben speciaal aandacht voor vroeg op het jaar broedende vogels zoals grauwe gans, spechten (grote bonte, kleine bonte, groene), boomkruiper, boomklever…
Natuurlijk letten we ook op alle andere aanwezige en overvliegende soorten.
Afspraak: 8:00 u op parking United Caps (vroegere Procap)
Indien voldoende volk kunnen we nadien bij koffie of pint bespreken hoe we de rest van de inventarisatie zullen aanpakken.
Iedereen die mee wil werken aan de broedvogelinventarisatie in de Hobokense Polder mag mij iets laten weten (conservator@hobokensepolder.be, 0499 58 99 16)

Wim