Beste vogelkijkers,

Zouden jullie jullie waarnemingen van broedvogels in de Hobokense Polder kunnen invoeren in Avimap?

We plannen dit jaar geen uitgebreide broedvogelkartering, maar voor een aantal minder algemene soorten is het toch wel interessant om op het einde van het seizoen te kunnen inschatten of (en eventueel met hoeveel ze gebroed) hebben. Avimap is hiertoe een uitstekende tool.

Om Avimap te kunnen gebruiken heb je een login en paswoord nodig. Deze kan Marnix (marnix.lefranc@telenet.be) je bezorgen. Op zich is Avimap niet zo moeilijk te gebruiken, maar in het begin is het wel even zoeken. Indien gewenst wil ik (en Marnix?) het gebruik wel eens toelichten.

Het is niet de bedoeling om zeer algemene soorten in te voeren. Wel soorten die in de Hobokense Polder minder frequent voorkomen zoals fitis, gekraagde roodstaart, kleine bonte specht, blauwborst e.d.m.

Alvast bedankt,

Wim (conservator)