We voorzien morgen, zaterdag 16 april, een trektelling Hobokense polder vanaf 8.30 u.

indien de weersomstandigheden minder gunstig zijn wordt deze telling mogelijk vervangen door een observatiemoment Slechtvalken op Kiel , nabij de Christus Koning Kerk langs De Jan De Voslei.

Voor verdere informatie en deelname geef je best een seintje aan

Luc Van Schoor

0494/336309