Hallo allen,

Gisterenavond hebben Eddie Niels, Robin Van Raemdonck en Raf Beyers de eerste roofvogeljongen van dit jaar kunnen ringen waarvoor we nestkasten hebben gemaakt
en opgehangen. Het gaat om een Torenvalk kast. Een koppeltje Torenvalken heeft met succes 6 jongen uitgebroed.
In bijlage enkele foto’s die een goede impressie geven van het ringen van de
jongen

Hopelijk kunnen we volgend jaar ook successen noteren met de
Kerkuilen en Steenuiltjes waarvoor er enkele kasten werden ophangen.