Omwille van het wisselvallige weer zullen de tellingen van de komende dagen spontaan tot stand komen. Personen die gaan tellen kunnen hun resultaten altijd doormailen naar mmortar@hotmail.com Ik zal ze dan op de site van trektellen zetten.