Vandaag ontdekten we een nieuw koppel Middelste bonte specht
in hun broedbiotoop. Het is een strikt
ontoegankelijk domein in Hemiksem langs de rand van het ARDEA werkingsgebied.
De waarneming
werd om die reden vervaagd ingevoerd op waarnemingen.be.
Deze nieuwe vestingplaats was in 2013
zeker nog onbezet.

foto’s Luc Van Schoor