Een vraag die velen onder ons bezig houdt ; wordt er gebroed op de CKK ?

Sinds vorige week kreeg ik sterk het vermoede dat er iets veranderd was in het het gedrag van ons vrouwtje P/1.

Sinds de plaatsing van de nestbak op 6 maart zat het vrouwtje bijna constant op de oostelijke dakgoot vlak naast de bak. Je kon er bijna zeker van zijn dat wanneer je aan de kerk passeerde dat je haar daar zag zitten. Maar sinds eind vorige week zie ik ze veel minder.

Dus vandaag maar besloten om een dagje post te vatten aan de CKK en te kijken wat er aan de hand is.

Toen ik omstreeks 09:15 op de Boomsesteenweg reed zag ik ze in de verte vliegen met een prooi. Bij de kerk aangekomen bleek ze een duif geslagen te hebben.


Nadat ze gegeten had en de rest van de duif “verstopt” in de westelijke dakgoot ging ze rechtstreeks naar de nestbak. Omdat er geen zicht is op de nestbak zelf was de enige manier om zeker te zijn dat ze broed om “gewoon” te wachten tot ze terug uit de oost dakgoot zou verschijnen. Dit duurde spijtig genoeg 6u en half ! En ja ik heb dus effectief 6u en half naar boven staan kijken om zeker te zijn dat ik het moment niet zou missen.

Met andere woorden vanaf 10:00 tot 16:30 heeft ze op de nestbak gezeten. Om 16:30 vloog ze er af en ging ze 5 min op het kruis zitten daarna was het weer rechtstreeks naar de nestbak en was ze niet meer te zien.

Het mannetje K/P is 2 maal in de buurt geweest. één keer 10 min op de Z dakgoot en één keer 1 min op de ZO hoek.


Om een lang verhaal kort te maken ; Wordt er gebroed op de CKK ?
Ik zeg onder voorbehoud ; JA

Het is in dit stadium natuurlijk uitgesloten om boven te gaan controleren.
We zullen alles dus moeten opvolgen met “old school veldwerk”.
Hopelijk word er snel een broedwissel waargenomen dan zijn we zeker dat het mannetje ook z’n ding doet.

Alle info van waarnemers is altijd welkom.