Eigenlijk ging het vandaag over een halve dag , vermits er alleen in de voormiddag werd waargenomen. De twee jongen zaten nog tot 12.45 u op de nestplaats . Moeder P/1 dat afwisselend op het kruis of op één van de pijlers zat en ook tweemaal geruime tijd wegvloog bracht geen prooi mee. Het leek erop dat ze de twee jongen aanmaande om te vliegen , maar die hielden het alleen op vleugeloefeningen ter plaatse. Het derde ,uitgevlogen, jong werd pas op het laatste, na enig zoekwerk, teruggevonden op de kerk-voorgevel boven de beelden . Alle drie dus gezond en wel . Maar het blijft nog wachten op het uitvliegen van broer en zus … morgen ?