Volgende trektelling zal plaats vinden op zaterdag 8 oktober om 8 uur op de schelde dijk in de Hobokense polder aan het info bord