ik wilde via deze weg, jullie hier even op de hoogte stellen van een wijziging op waarnemingen.be. Misschien zijn jullie er al tegenaan gelopen, voor mij is het de eerste keer. Klaarblijkelijk is er een (ongeschreven) regel, dat waarnemingen die minimaal 2 weken afwijken van het normale patroon van het voorkomen van een soort, deze waarneming moet bewezen worden aan de hand van foto’s of geluidsopnames. Persoonlijk vind ik dit we redelijk straf, daar men dit ook hanteert voor vrij algemene tot algemene soorten (dixit Kristof Van Asten). Ik wordt momenteel geconfronteerd met discussies en weigering van 2 waarnemingen van 4 jaar geleden. In mijn specifieke geval had ik 17 april 2010 een Wespendief waargenomen in Hoboken polder en de daaropvolgende dag ook nog 1 in de Liereman (Turnhout). Echter nu worden die waarnemingen dus geweigerd omwille van het feit dat die niet gedocumenteerd zijn. Dit terwijl er wel al waarnemingen in Nederland en Frankrijk zijn gedaan (en zelfs vroeger). Kwestie dat jullie het foto-toestel en audioapparatuur maar klaar houden!

Bert