De voorstelling vond plaats in Taverne De Schorren te Hoboken en trok een bomvol zaaltje. Luc Van Schoor verwelkomde een 50-tal aanwezigen uit de omliggende natuurpuntafdelingen. Ook Gerald Driesen van Natuurpunt Studie was present.

Luc stelde vervolgens ARDEA voor met een powerpointpresentatie onder de titel “Van vogeltrektelpost naar vogelwerkgroep”: het ontstaan, de verkozen logo, de organisatie, het doel, het werkingsgebied met de voornaamste natuurgebieden en de toekomstige projecten kwamen aan bod. Joris Van Reusel stelde het slechtvalkenproject voor. Guy Borremans ontving in naam van zoon Tom een passend geschenkje voor het ontwerpen van de mooie logo.

Nadien volgde een receptie aangeboden door beide Natuurpuntafdelingen, waarbij de aanwezigen ook een kleine attentie kregen: een doosje met logo en chocolade-eitjes, samengesteld door Sonja Van Kerckhove. Een gezellige babbel sloot de avond af.

Foto’s van Guy Borremans