donderdag 21 , 9 u parking Cleydaelgolf – Groenenhoek: spechtenonderzoek , Cleydaelgolf + Cleydaelhof

vrijdag 22, 9 u parking dreef Hof ter Linden: spechtenonderzoek , Hof ter linden – Edegem