Voor het spechtenonderzoek komen volgende gebieden in aanmerking: Cleydael,, Hobokense Polder, Hof ter Linden-Edegem, Uilenbos-Hove