Voor alle resultaten van de trektellingen Hobokense polder , vanaf 2006 tot heden

zie http://www.hobokensepolder.be/trektellen