zondag 15 september 8u

Start 8e herfsttrektellingen Hobokense Polder

Vanaf vandaag tot eind oktober zijn we weer tijdens de morgenden, tussen 8 en 12 u present voor een nieuw rondje trektellingen.
Onze telpost behoort bij de meest aktieve in Vlaanderen en dit reeds vanaf 2006!
We nemen in oktober ook weer deel aan de twee westeuropese simultaantellingen in het kader van Eurobirdwatch.
Deze tellingen staan zoals steeds open voor zowel kenners als leken.
Alle hulp bij het waarnemen en noteren is meer dan welkom!

Breng je kijker, telescoop en vogelgids mee. Een plooistoeltje, drankje en tussendoortje zijn aan te bevelen.
Plaats: Scheldedijk Hobokense Polder, bereikbaar via einde Petroleumkaai (parking auto) van waar je na 5 min wandelen de telpost bereikt.
Dat kan ook via de parking einde Scheldelei (Polderstad) na 15 min wandelen richting Scheldedijk.

Verdere info en gegevens vind je op www.hobokensepolder.be/trektellen of via Luc Van Schoor 0494/33 63 09

trektelpost


Cursus Vogeltrek

De vogeltrek is een van de boeiendste natuurfenomenen. Pas in de loop van vorige eeuw heeft men een goed deel van dit mysterie kunnen ontrafelen.
In deze cursus gaan we in op de mechanismen die hier achter zitten. We gaan na hoe vogels zich voorbereiden op die grootse onderneming. We leren ook hoe vogels zich gedragen tijdens hun trektocht en met welke problemen ze af te rekenen hebben. Bij het trekonderzoek besteden we bijzondere aandacht aan de trektellingen, een populair gebeuren in Vlaanderen.
Dit komt ook aan bod in de praktijklessen. Op twee telposten noteren we dan 2 voormiddagen alle overtrekkende vogels.

De cursus wordt mede ondersteund door de Vogelwerkgroep Ardea en is een samenwerking tussen Natuurpunt Hobokense Polder en Natuurpunt Aartselaar.

Theorie:

Woensdagen 18 en 25 september 2013 van 19.30 u tot 22.30 u in de bovenzaal van zaal Moretus, Berkenrodelei 34 2660 Hoboken. De theorielessen worden gegeven door Koen Leysen, werkzaam bij Natuurpunt Educatie.

Praktijk:

Zaterdag 5 oktober 2013 van 8 u tot ca 11 u op de Scheldedijk (Hobokense Polder), Hoboken. Begeleiding: Luc Van Schoor

Zaterdag 12 oktober 2013 van 8 u tot ca 11 u in de Opstalvallei te Berendrecht. Begeleiding: Bram Vogels

Voor de praktijkuitstappen verplaatsen we ons met eigen (liefst volle) wagens. Aan de chauffeur wordt 7 eurocent per km betaald. Tijdens de theorielessen maken we afspraken ivm vervoer.

De vierdelige cursus kost 18 euro voor Natuurpuntleden en 24 euro voor niet-leden. Inschrijving is definitief na storting van het deelnamebedrag op rekening BE35 9796 3996 0737 van Natuurpunt Hobokense Polder met als mededeling “Cursus Vogeltrek” en je telefoonnummer en/of mailadres.

Bij de cursus hoort een syllabus van 40 blzn. Deze kost 3,50 euro, maar is niet inbegrepen in de cursusprijs. U kan die bestellen tijdens 1ste les of indien gewenst nu reeds bijbetalen bij uw cursusgeld (21,50 euro of 27,50 euro). Graag melden: + cursustekst

Cursusverantwoordelijke: Ria Thys, 03/289 73 66