Vogeltrek
najaar

Hierbij
bespreken we in het kort enkele faktoren die de trek kunnen beinvloeden

Vanaf
half augustus komt de trek op gang met als typische vroegtrekkers (dan nog
overwegend Afrikatrekkers) Gele Kwikstaart, Boompieper

De
piek van de trekperiode valt echter in september en oktober (voornamelijk van
half september tot half oktober). Vooral de zangvogeltrek kan bij momenten
spectaculair zijn. Soorten die dan bij
gunstig weer in groot aantal kunnen
doortrekken zijn: Aalscholver, Vink, Keep, Veldleeuwerik, Graspieper,
Koperwiek, Kramsvogel, Spreeuw, Kievit en Houtduif. Op plaatsen waar stuwing
optreedt kan trek intensiever zijn dan elders. Dan is vaak het geval langs de kust; rivieren, bosranden, hoger
gelegen plaatsen of langs de rand van grote agglomeraties.

Algemene
info over vogeltrek kan je o.a vinden op:

http://www.natuurkalender.nl/achtergrondinformatie/achtergrond_vogeltrek.asp

Kans op intensieve zangvogeltrek
:

Goede
trekteldagen in oktober zijn sterk weerafhankelijk en echt goede zangvogeltrek
treedt vooral op als het na een lange periode van slecht weer plots terug mooi
wordt. Rustig en stabiel weer is dan interessant, zeker bij daling van de temperatuur
na een warmere periode.

Sterkere
zuidwestenwind daarentegen houdt de trek op.

Een
strak blauwe lucht (in trektellersjargon “de blauwe hel”) is ook weer
niet goed omdat veel zangvogels dan hoog overkomen en erg moeilijk op te pikken
zijn tegen de blauwe hemel.

Er is veel
roofvogeltrek als :


er voldoende roofvogelaanvoer is uit het noorden (oa uit Falsterbo)


de windrichting dicht bij ZO staat


er ten noorden van ons ook zo’n wind stond de laatste dagen


er niet te veel tegenwind is


er een goede zichtbaarheid is


er wat zon is , zeker na doortocht van regenzone


er wat thermiek is


de temperatuur daalt


het niet regent

Er is kans op goede
zeetrek als :


het in de geschikte periode is: september-oktober, afhankelijk van de
soortgroep: sterns,pijlstormvogels, stormvogeltjes meestal best in september; jagers, jan van genten eind sept-okt; duikers en alk/zeekoet in okt. en nov.


een stormdepressie zich nabij Schotland bevindt

– de
wind West tot NW staat met min. 4 à 5 Bf


het droog is of na doortocht van regenzone of slecht weer (ook na storm)

– de
zichtbaarheid goed is: min. 5km

Luc
Van Schoor 16.09.2013