De presentatie van dit overzicht kan nog aangevuld worden met foto”s zonder nieuwe berichtgeving. Raadpleeg daarom regelmatig de blog voor updates

Overzicht vogeltrektellingen Hobokense Polder 2013

zie voor gedetailleerde gegevens per telling op :
http://www.hobokensepolder.be/trektellen/index.html

31 okt. laatste trektelling 2013 HP deeln. Luc Van Schoor . waarn. oa Velduil ,1 Kleine zilverreiger , 4 Lepelaars,3 Boerenzwaluwen.

30 okt. trektelling HP. deeln. Luc Van Schoor, Joachim Pintens , Walter De Weger , Kathy De Lange . waarn. o.a.wijfje Blauwe kiekendief, Kleine zilverrreiger, 16 Boomleeuwerik ,11 Toendrarietgans ,55 Kolgans , 2 Roodborsttapuit ter plaatse.

29 okt. Zeetrekexcursie naar Westkapelle -Walcheren en Middelplaten. deeln. Luc Van Schoor,Joachim Pintens,André Van Langenhove, Frans Merckx,Wim Mertens,Frank Gerard, Vincent Verhoosel . bezoeker : Lou Vandermeulen.
waarn. o.a tientallen Dwergmeeuw, Middelste jager, 3 Kleine jager, 24 Jan van Gent , 3 Roodkeelduikers , 800 tal Gouplevier , 3 Kleine zwaan , Europese kanarie.

26 okt. trektelling HP. deeln. Luc Van Schoor,Joachim Pïntens,Bert Mertens,Joris & Mauro Van Reusel,Frans Merckx . waarn. oa 11 Boomleeuwerik , 71 Kolgans

25 okt. trektelling HP .deeln. Luc Van Schoor, Joeri Claes

24 okt. trektelling HP. deeln. Luc Van Schoor ,André Van Langenhove waarn. o.a.4 Lepelaars

23 okt. trektelling HP. waarn. Luc Van Schoor, Walter De Weger,Walter Van Spaendonk. waarn.o.a 5 Grote zilverreigers, 2 Boerenzwaluw , 2089 Spreeuwen

22 okt. deeln. Luc Van Schoor , Walter De Weger . waarn. oa 16 Kruisbek, 20 Boomleeuwerik ,Beflijster en Slechtvalk
21 okt. trektelling HP .deeln. Luc Van Schoor ,Frans Merckx . bezoeker: Tuur Wuyts waarn. 12 grote- en 1 kleine zilverrreiger, 13 Barmsijs en Zwarte specht

20 okt. simultaantelling HP . deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans,André Van Langenhove,Vincent Verhoosel,Bert Mertens,Jan De Bie & Anne-Marie De Baudringhien, Joachim Pintens, Johan Claessens, Frans Merckx .bezoekers : Kathy De Lange,Greet Roscam,Luk Smets,Ria Thys,Frieda Hombrockx & Raymond Demoor
waarn. o.a. Smelleken ,52 Buizerds, 4 Boomleeuwerik, 28 Ringmus,6502 Vinken, 8 Barmsijs en gewone zeehond paling opetend

19 okt. trektelling HP deeln. Luc Van Schoor,Joachim Pintens ,Joeri Claes,Frank Gerard,André Van Langenhove,Jan Rose,Peter Ceulemans,Bert Mertens, Job Aben. bezoekers : Wilfried Maertens en Sonja Van Kerckhove
Topdag zowel voor aantallen als soorten. Zeer hoge trek van vinken,lijsters en piepers waarbij zeker een niet onbelangrijk aantal op afstand werd gemist. Visarend streek tijdelijk neer aan Broekskot HP, 2e waarneming Grote pieper samen met enkele leeuwerikken over Schelde , verpulving dagrecord Kievit (3x meer) , ook nieuw dagrecord voor Grote lijster en Rietgors, 3e hoogste dagtotaal vinken op de telpost, 2e hoogste voor Veldleeuwerik, Koperwiek en Pijlstaart , Beflijsters en Kruisbekken over HP ,Geelgors even pleisterend op LO.en mooi dagtotaal voor Ringmus

18 okt. trektelling HP .deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans ,Raoul Keppens

17 okt. trektelling Koornbloemstr. Wilrijk , deeln. Luc Van Schoor
waarn. oa Beflijster, Goudvink , Barmsijsen

16 okt. trektelling HP . deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans , Raoul Keppens , Walter De Weger .
15 okt. trektelling HP. deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans ,Raoul Keppens
waarn. eerste trektelling met veel Vinken , Veldleeuwerik , Beflljsters en eerste Roeken

14 okt. trektelling HP, deeln. Luc Van Schoor , Raoul Keppens
waarn. o.a. 1 Kleine zilverreiger+2 Grote zilv. , Smelleken, 4 Beflijsters, 3 Kruisbekken, 2 Goudplevieren, 3 Grote gele kwik.

12 okt. trektelling HP . deeln.Luc Van Schoor,Gert Devolder,Joachim Pintens,Frank Gerard,Wim Mertens,André Van Langenhove,Joris & Mauro Van Reusel ,Bert Mertens. waarn. o.a. 1 Kleine- en 2 Grote zilverreigers, Smelleken,
4 Beflijsters.

11 okt. trektelling HP . deeln. Luc Van Schoor,Raoul Keppens

8 okt. trektelling HP ; deeln.Luc Van Schoor,Raoul Keppens,Walter De Weger , bezoekers ; Rudy Vansevenant en Johan Claessens

7 okt. trektelling HP , deeln. Luc Van Schoor,Raoul Keppens, Walter De Weger, André Van Langenhove (gedeeltelijk) bezoeker : Sonja Van Kerckhove

6 okt. trektelling HP. deeln. Luc Van Schoor,,Joachim Pintens (volledig telling) André Van Langenhove, Wim Mertens , Bert Mertens (gedeeltelijk)
waarn. :Moeilijke telling .De (on)zichtbaarheid speelde vanmorgen een grote rol bij de waarnemingen. Daardoor zeker een deel overvliegende vogels “gemist”of als auditief ingegeven. Bij dikkere mist vlogen toenemend aantal piepers ,vinken en kwikstaarten een stuk lager over. Grote zilverreigers 6 + 1 over HP naar N. Nieuw dagrecord Kruisbek met groepje van 17 ex.. Een slanke kiekendief laag over HP was wschl. wijfje Blauwe kiek.juv. Boomvalk weer na de middag op libbelenjacht boven HP. en eerste Boomleeuweriken laag overvliegend.

5 okt. simultaantelling Eurobirdwatch . deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans,Gert Devolder,Joachim Pintens , Jan De Bie & Anne-Marie De Baudringhen ,Joris & Mauro Van Reusel,André Van Langenhove,Walter De Weger, Lut Soenen , bezoekers : 14 pers. cursus Vogeltrek, Sonja Van Kerkhove,Wilfried Maertens
Opmerking: Voor deze 1e simultraantelling/Eurobirdwatch kwam de trek bij een nevelig en windloos weertje traag op gang. Na opvang van de cursisten Vogeltrek was het uitkijken naar de eerste groepjes vinken .Grote zilverreigers over de telpost. Rode wouw om 11.39 u naar ZO ,2 wijfjes Bruine kiek. over LO (12.29 en 13.10 u), een juv. Boomvalk ging na de middag langdurig op libellenjacht boven de HP, Kruisbekken roepend hoog over, groepje Zwarte mezen over Schelde naar W. ,en na de grijze zeehond (28/09) nu een gewone zeehond bij opkomende tij voorbij zwemmend. Een leuke telling , maar het weer zat weer niet helemaal mee zodat de aantallen zangers en rovers nog beperkt bleven en vb leeuwerikken volledig ontbraken. Met veel dank aan de tellers ! Wordt ongetwijfeld vervolgd.

3 okt. trektelling HP , deeln.Luc Van Schoor, Joachim Pintens, Guy Borremans ,Raoul Keppens

2 okt. trektelling HP .deeln.Luc Van Schoor,Guy Borremans ,Raoul Keppens, Francis Hermans, bezoeker : Peter De Podt (telpost Geiteberg-Kooigem

dinsdag 1 okt. trektelling HP ,deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans ,Raoul Keppens, Walter De Weger (van telpost Opstalvallei)

30 sept.,trektelling HP deeln.,Luc Van Schoor waarn.o.a. Duinpieper,Smelleken,5 Grote zilverreigers

29 sept. , trektelling HP deeln. Luc Van Schoor, Joachim Pintens, Guy Borremans,André Van Langenhove, Joris & Mauro Van Reusel, Frans Merckx.
waarn. o.a. 2 Grote zilverreigers, 4 Lepelaars, grijze zeehond eet paling

28 sept. , trektelling HP ,deeln. Luc Van Schoor, Joachim Pintens, Jan Rose, André Van Langenhove, Frank Gerard, Joris & Mauro Van Reusel, Peter Van Elsacker & Hedwig Van den Eynde, Julia Stappers , Joeri Claes. waarn. o.a Rode wouw , Smelleken,Boomvalken ,eerste Kol-en rietganzen, 56 Buizerds

27 sept. ,trektelling HP , deeln.Luc Van Schoor, Guy Borremans, Raoul Keppens, Gert Devolder, Peter Ceulemans . waarn. : o.a 23 Pijlstaart , Slechtvalk en 6 Ringmussen

25 sept. , trektelling HP , deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans, Gert Devolder, Raoul Keppens, Peter Ceulemans waarn. o.a Slechtvalk, 23 pijlstaart,grote zilverreiger, groepje 6 ringmus en kleine bonte specht roepend

Luc Van Schoor, Guy Borremans, Raoul Keppens, Gert Devolder, Peter Ceulemans
waarn. 23 Pijlstaart , Slechtvalk , 6 Ringmus en Kleine bonte specht ter plaatse

24 sept. , trektelling HP . deeln. Luc Van Schoor , André Van Langenhove

23 sept. trektelling HP. deeln. : Luc Van Schoor,Guy Borremans,André Van Langenhove ,Raoul Keppens waarn. o.a. Geelgors en 2 Oeverpieper

22 sept. trektelling HP , deeln. Luc Van Schoor,Gert Devolder,Joachim Pintens , Jan De Bie & Anne-Marie De Baudringhien,Joris Van Reusel, Carine & Frank Gerard.
waarn. : o.a. Grote zilverreiger, 4 Grote gele kwikstaart en gewone zeehond


21 sept. trektelling HP , deeln. Luc Van Schoor, Guy Borremans, Gert Devolder, Jan De Bie & Anne-Marie De Baudringhien, Joachim Pintens , André Van Langenhove, Rudy Van Cleuvenbergen . waarn. oa 2x purperreiger ,2 zwarte sterns,5 lepelaars,2 bruine kiek.

19 sept. trektelling HP deeln. Luc Van Schoor , Guy Borremans, Raoul Keppens . waarn. 1kj Kleine jager

18 sept. tm 12 okt. Cursus Vogeltrek , NP Hobokense Polder. olv Ria Thys
18 en 25 sept. theorie Koen Leysen
5 okt. praktijk : Hobokense polder met Luc Van Schoor
12 okt. praktijk : Opstalvallei-Berendrecht met Bram Vogels

7 sept. trektelling HP deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans,Raoul Keppens,Francis Hermans (Brussel)

16 sept. trektelling HP deeln. Luc Van Schoor, Guy Borremans

15 september 8 u , start herfsttrektellingen Hobokense polder met 14 waarnemers , waaronder 3 nieuwe ! waarn. o.a. lepelaar,dwergmeeuw , bonte vliegenvanger,gekr.roodstaart, grote gele kwikstaart.

5 mei : laatste lentetrektelling HP , deeln. Luc Van Schoor,Joachim Pintens , Jan De Bie & Anne-Marie De Baudringhien ,Joris & Mauro Van Reusel,Leo Janssens

4 mei : trektelling Hobokense polder ,deeln .Luc Van Schoor,Guy Borremans,Joachim Pintens ,André Van Langenhove (gedeeltelijk)

3 mei : trektelling Hobokense polder,deeln. Luc Van Schoor

1 mei : trektelling Hobokense polder , deeln.. Luc Van Schoor

30 april , trektelling Hobokense polder , deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans

28 april , trektelling HP , deeln.Luc Van Schoor,

27 april , trektelling HP , deeln. Luc Van Schoor, Jan De Bie, Guy Borremans

25 april ,vm trektelling Hobokense polder ; deeln. Luc Van Schoor, Raoul Keppens, Joeri Claes, bezoeker : Mon Timmers

24 april , trektelling Hobokense polder ; deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans

22 april , spechtenonderzoek populierenbos HP, deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans

21 april , trektelling Hobokense polder, deeln. Luc Van Schoor,Joachim Pintens,Guy Borremans,Wim Mertens

20 april, trektelling Hobokense polder , deeln. Luc Van Schoor,Joachim Pintens, André Van Langenhove,Guy Borremans

19 april , nam. telling kolonie Blauwe reigers Schoonselhof ,deeln. Luc Van Schoor,Marc Hofman,Guy Borremans,Raoul Keppens

17 april, nam. spechtenonderzoek Uilenbos Hove , deeln.Luc Van Schoor,Guy Borremans,Raoul Keppens

17 april ,trektelling HP ,deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans

16 april , trektelling HP , deeln. Luc Van Schoor ,Raoul Keppens

15 april , trektelling HP, deeln. Luc Van Schoor ,Guy Borremans

14 april,trektelling HP, deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans,Gert Devolder,Jan De Bie, Anne-Marie De Baudringhien,Joachim Pintens

13 april, trektelling HP, deeln. Luc Van Schoor,Gert Devolder,Joachim Pintens

10 april, trektelling HP , deeln.Luc Van Schoor ,Jan Rosen,Guy Borremans,Raoul Keppens

8 april ,trektelling HP , deeln. Luc Van Schoor,Guy Borremans

7 april, trektelling HP , deeln. Jan Rose & Guy Borremans

6 april , trektelling HP ,deeln. Guy Borremans

1 april trektelling HP deeln. Luc Van Schoor ,Guy Borremans,Joachim Pïntens, André Van Langenhove

31 maart trektelling Jan Rose

30 maart, start lentetrektellingen Hobokense polder