Verslag ARDEA Vogelexcursie Zuid
Beveland en Veerse Meer, 1 december 2013

Leiding : Rudy Van Cleuvenbergen,
Gids : Luc Van Schoor 19
deelnemers

Wie met Luc
Van Schoor naar Zeeland op excursie trekt, krijgt de indruk dat op heel Zeeland
alleen nog maar ganzen leven, die er met duizenden het volledige gebied
bevolken. En telkens als onze autokaravaan voorbij kwam, vlogen die, met zijn
alle verschrikt, op, waardoor de hemel bijna verduisterde door de talrijke
groepen vogels, die ja zelfs in tegenovergestelde richtingen elkaar kruisten.
Betoverend ! Het was telkens een mengeling van Brandganzen, Grauwe ganzen en Kolganzen
en o ja, af en toe een grote groep Rotganzen daar tussen. Op Yerseke Moer, net
voorbij Vlake, zagen we dan plots op een paal één enkele (slapende ?) Slechtvalk,
terwijl hoog in de lucht zo maar eventjes 400, later 700 Goudplevieren het
gebied overvlogen. Bij nader toekijken ontdekten we tussen de Spreeuwen en Kieviten
ook nog wat verspreide Wulpen, en een hele bevolking Smientjes : zeer kleurrijk
om zien in die hevige lage december zon
! Terwijl in tegenlicht nog een Torenvalk gesignaleerd werd, hoorden we de Veldleeuwerik.
Verder door, langsheen ongelofelijk smalle betonwegeltjes, omgord door onwaarschijnlijke
diepe grachten, stopten we aan een slik, waar een Zwarte ruiter ons opwachtte.
Naast een Blauwe reiger zat er ook een koppeltje Kuifeenden gehuld in een Kievitenconcert
erachter. Voorbij Yerseke gekomen, zagen we die Rietganzen, en van op de
Oosterschelde dijk zagen we langs de waterlijn de onontbeerlijke Scholeksters,
Aalscholvers en groepjes Tureluur, maar ook Steenlopertjes. Verder op het water
ontwaarden we een koppel Middel zaagbekken, witoogige Brilduikers en een
compacte groep van 42 Kuifduikers (!) midden op de Oosterschelde. Voorts richting Wemeldinge (het dorp met de 2
molens) kregen we nog Slobeenden en Wintertalingen evenals een vlucht van 5
Watersnippen in zicht . Vanaf Wilhelmina dorp (café “op den Oek”) hebben we nog
een biddende Torenvalk gezien, evenals een aantal Knobbelzwanen en Meerkoeten.
Langs het natuurgebied Middelplaten aan het Veerse Meer, ontdekten we vooral Bonte
strandlopers en Zilverplevieren, die daar nog in groepen kwamen aangevlogen (bij
opkomende getij). Ook 2 Zilverreigers werden gemeld.

Na een warme soep in de “Goede Verwachting”, Lewedorp, gingen we op zoek
naar een grote zwerm vogels die net achter een boerderij geland was. Via een
zompig weggetje erkenden we, buiten de ganzen, ook Rietgors, een Buizerd op een
paal en een Kleine zilverreiger. Ook een Bergeend was van de partij. Alsdan
ging het langs de Veerse dam, waar, op het meer, Geoorde Futen, Futen en
Dodaarsen te zien waren, evenals een Carolina
eend. Van op de zeedijk, met zicht op Walcheren, zagen we buiten Zilverplevieren
en Scholeksters, ook nog een Grote mantelmeeuw en een Grote stern op het strand.
Doorstekend in Noord Beveland, ontdekten we er dan Dodaarsen, een vrouwelijke Brilduiker
en een 6-tal Middel zaagbekken, maar ook de verrassing van de dag : die (aangekondigde)
IJsduiker helemaal in de verte, daar soms
zichtbaar tussen die groene en rode boei(en) ! Even verder begaven we
ons dan op de Goudplaat, door het bos op zoek naar het eiland Haringvreter, van
het Veerse Meer. Op weg tussen het kreupelhout hoorden we Gaaien en Koperwieken,
tot plots een Houtsnip naast ons opvloog. Na een passage door een stekelige
brousse (met prikkeldraad !) liepen we langs de met keien bezaaide waterkant en
ontdekten we aan de verre overkant een enorme massa van lawaaierige (balsende
?) Scholeksters. Op de terugweg, bij valavond, ontwaarden we dan plots een
koppel Damherten met daarnaast een grazende Ree. Verderop telde men wel 25
Damherten ! In de halve duisternis werden we dan nog overvlogen door een 60 tal
Nijlganzen… Van ganzen gesproken !

Het was een pracht van een uitstap, dankzij vooral het uitblijven van de
aangekondigde nevel. Maar zeker ook dank aan Rudy en Luc, om er ook deze keer
een succesvolle excursie van te maken !

Verslag : Erlend Hansen