Zaterdag 12 april is er een
vroegochtendexcursie voor de broedvogelkartering in de
Hobokense polder. Bijeenkomst : parking BP ,afslag Benzineweg ,
om 7 u
.

Het is de bedoeling om hiervoor een drietal uur uit te trekken

Wie gaat er mee ? Graag ten laatste vrijdagavond een
seintje . luc 0494/336309

Opeenvolgend gaat er 10 tot 12 u nog
een verkorte trektelling door vanop de Scheldedijk
.Het zou zonnig weer zijn zodat mogelijk nog wat
roofvogels de revue kunnen passeren.

Om 15 u gaan we de Blauwe
reigerkolonie
bezoeken in het Schoonselhof.

Voor het tweede opeenvolgend jaar tellen we de bezette
nesten en merken we de bomen. Bijeenkomst : poort Schoonselhof ,hoek Legerstraat /
Koornbloemstraat.

Wie komt een handje toesteken en wie brengt een
spuitbus met lichte verf mee ?

Hiervoor ook graag tevoren een seintje geven
.

Alvast bedankt voor je hulp !

Luc

0494/336 309