Zondag 11 mei, 8 u – extra activiteit (niet vermeld in ARDEA bulletin 02)

Vogelexcursie Mastenbos Kapellen

Gids: Robert Wynants

Begeleiding Luc Van Schoor 0494/336309 –luc.vanschoor@scarlet.be
Bevestig je deelname via een berichtje

Het “Mastenbos” is met z’n 150 hectare een afwisselend
gebied met bos, zandige heivlaktes, ruige grasvlaktes, bosranden en resten van
vroegere boomaanplantingen. Je wandelt deels ook door oude bomendreven van een
vroeger landschapspark.

Sinds de Vlaamse overheid het Mastenbos in 1999 aankocht, is
er serieus werk gemaakt van duurzaam natuurbeheer. Het doorgedreven heidebeheer
wierp reeds haar vruchten Zo behoort de
zeldzame nachtzwaluw weer tot de broedvogels.
Daarnaast zijn ree,spechten en een populatie Bonte vliegenvanger hier de blikvangers. Ze broeden er in nestkasten en jaarlijks worden de jongen geringd. Zo mogelijk
is dit ook vandaag het geval. De Bonte
vliegenvanger is met ca 600 paren een schaarse broedvogel in Vlaanderen met enkele kerngebieden in Noordelijke en
oostelijke kempen. Het Mastenbos is daarom een geschikte plek om kennis te
maken met deze bijzondere zomervogel .

Voorts
kun je in het domein ook heel wat
cultuur en geschiedenis opsnuiven. Meer zelfs… De groene pracht herbergt
tientallen Duitse bunkers uit de Groote Oorlog met een onderkomen voor
vleermuizen tijdens de winter én maar liefst 4,8 km unieke loopgraven uit de
periode 1914-1918

Robert Wynants is onze
beste gids . Zorg dat je erbij bent !

Practisch :

● Afspraak
om 8u op de parking onder de viaduct aan ’t Spant, Boomsesteenweg 335 in Wilrijk. We zijn hier terug rond 13 u


Kostendelend vervoer aan 7 eurocent/km.

●meebrengen
: kijker , vogelgids , regenbestendige kledij en stevig schoeisel

PS Bij slecht weer wordt deze excursie mogelijk afgelast Bij twijfel bel zaterdagavond naar Luc