Inge en ik hebben vrijdag 23 mei de kerkuilnestkast in de Sint Antoniuskerk van Edegem gecontroleerd. Helaas geen broedgeval, noch sporen van kerkuilen (geen braakballen). Wel wat nestmateriaal van kauwen veronderstel ik.
Jammer. Tweede controle begin augustus.

Marc Hofman