Aan de Eurobirdwatch trektelling van zaterdag 4 oktober 2014 werd door niet minder dan 17 aktieve tellers deelgenomen op onze trektelpost Hobokense polder . We konden ook met plezier enkele nieuwe gezichten begroeten. Dank aan iedereen voor deze prachtige opkomst en medewerking in een prima sfeer !
Hopelijk zien we ieder regelmatig terug.
De gegevens worden wegens tijdtekort wat later dan voorzien ingegeven op trektellen,nl

Vandaag ,zondag 5 okt.,gingen we met 8 ARDEA waarnemers zeetrektellen in Westkapelle-Walcheren. De resultaten, opgetekend door Wim Roelant zullen weldra ook ingegeven worden op trektellen.nl.

Maandag 6 okt . gaat de volgende telling normaal door op onze telpost Hobokense polder. Voor het verdere verloop van de tellingen raadpleeg mogelijk nieuwe berichten die zo nodig dagelijks verschijnen.

Graag tot kijk op de Scheldedijk Hobokende polder (toegankelijk vanaf eind Petroleumkaai)