Regionaal uilenonderzoek 2015

Woensdag 12
november 2014

Bovenzaal CC Moretus, Hoboken, 20.00 – 22.00 uur
Begeleiding: Joris Van Reusel /
Luc Van Schoor

Steenuil-foto
Guy Borremans

Omdat
ARDEA vanaf deze winter/vroege voorjaar een eerste en ‘verkennend’ onderzoek
naar het voorkomen van uilen in onze werkingsregio plant, nodigen we iedereen
uit die hier aan wil meewerken voor een korte kennismaking met het opzet. We betrekken hierbij ook mensen die reeds
ervaring hebben bij het opzetten van een methodiek en ons met tips en raad
kunnen bijstaan

-Hoe gaan we dit aanpakken?
-Hoe, waar, wanneer observatieveldwerk verrichten?
-Waar
op letten?
-Welke geluiden en sporen zijn markant?
-Hoe delen we onze regio in…?
-Welk materiaal is
er nodig, hoe vinden we dat?…

Het is geen lezingavond of cursus (die volgt later in
februari), wel een informele ontmoeting om samen dit onderzoek op te starten. Wie
dus geïnteresseerd is en bereid om in 2015 een klein of groter steentje bij te
dragen tot dit project is zeker welkom!

Graag je komst even vooraf melden aan ARDEA a.u.b.
Luc: luc.vanschoor@scarlet.be – 0494/33 63 09
Joris: info@jupiter24.be – 0486/83 62 34