woensdag 4 februari 2015 ,19.30 u

Start
uilenonderzoek in de ARDEA regio

We nodigen graag alle mogelijke
uilenwatchers, zowel reeds aangemelde als nieuwe, uit op deze
bijeenkomst .In opvolging van het voorbije infomoment met 19 deelnemers (Hoboken,12.11.2014)
willen we vanavond de practische kanten van onderzoek verder uitwerken.

-wie doet effectief mee in de periode
tot zeker medio april , met min.5 observatierondes
-hoeveel teams kunnen er gevormd worden (duo,trio) ,
wie met wie
-welke gebieden komen in aanmerking voor onderzoek –
verdeling per teams met gebruik van recente waarnemingskaarten en
kaartencopies van de gebieden (Joris)
-toelichting methodiek : gebruik van geluiden ,
zaklampen , duurtijd waarnemingen, geschikte observatiemomenten , pasje uilenonderzoeker .
-wie heeft geschikte apparatuur ?
-korte stand van zaken : overzicht
uilenwaarnemingen gedurende de laatste jaren aan de hand van internetkaarten per gebied ( Luc ,Kathy)
Digitale overzichtkaarten per gebied worden mogelijk vooraf naar deelnemers vorige
infovergadering gestuurd – kaartprinten worden per team bezorgd .
-veldwerk instructie in Fort VII -Bosuil (Luc)

Start om 19.30 u in NP-lokaal “De IJsvogel”
, Fort VII

Legerstraat 40 Wilrijk.(poort open vanaf 19.15 u)
Breng je mogelijk
te gebruiken aparatuur mee + een USB stick.

Alvast bedankt voor je kostbare medewerking

Graag tot woensdagavond.

Luc Van Schoor
Joris Van Reusel