4 april tot 2 mei 2015

Vogeltrektellingen Hobokense Polder

Coördinator:
Luc Van Schoor, 0494/33 63 09. Van 11 t/m 18 april kan je voor actuele info terecht bij
Walter De Weger 0495 23 77 10.


Vogelwerkgroep ARDEA neemt voor het het zesde
achtereenvolgende jaar deel aan de
lentetrektellingen langs de Scheldedijk.

Voorjaarstrektellingen kennen een ander verloop en met deels
andere vogelsoorten dan in het najaar. De aantallen liggen wel lager dan tijdens de herfsttrektellingen, maar op mooie dagen kunnen er leuke
overtrekkers waargenomen worden op weg naar hun noordelijke broedplaatsen.
Daarbij horen niet alleen typische zangvogels als gele kwikstaart en allerlei
piepers, maar ook regenwulp, purperreiger en aardig wat roofvogels als boomvalk,
kiekendieven, wouwen, tot zelfs visarend. Stof genoeg dus voor een boeiende
kennismaking met de voorjaarstrek in eigen omgeving!

Zoals gewoonlijk situeert de trektelpost zich op de
Scheldedijk langs de Hobokense Polder, verlengde van Petroleumkaai (parking).
In principe wordt er geteld tussen 8 u en
12 u
, maar uitzonderingen kunnen de regel bevestigen. De tellingen lopen
tot en met zaterdag 2 mei. De telling
van die dag kadert in de grote ARDEA-vogeltoer (zie verder in kalender).

ARDEA doet
een oproep aan alle vogelliefhebbers, van leek tot kenners, om met ieders
inbreng van deze lentetrektellingen een succes te maken!

Geef een
seintje aan Luc of Walter als je wil deelnemen, of als je twijfelt of de
trektelling bij minder goed weer zal doorgaan.