4 april 2015 ,19.30 u

ARDEA Lentebijeenkomst in Hoboken

Coordinatie : Luc Van Schoor 0494/33 63 09 en Joris Van
Reusel 0486/83 62 34

foto Luk Smets

Voortaan
organiseert de vogelwerkgroep jaarlijks
twee bijeenkomsten waarop ze haar
activiteiten en
resultaten van onderzoekjes zal toelichten.

Op deze
prille lentedag , waarop we s morgens
van start gaan met de eerste lentetrektelling (zie trektellen) nodigen we je graag uit op deze open ARDEA vergadering

Bij pot en
pint gaan we de toekomende activiteiten onder de loep nemen en blikken we
nog even terug op de voorbije initiatieven.Daarbij is er zeker ook plaats
voor allerlei nuttige info, voorstellen ,vragen en opmerkingen. Kortom een
gezellige bijeenkomst waar elke vogelliefhebber(ster) van harte welkom is en
zijn steentje kan bijdragen in de
toekomende werking van ARDEA.

We hebben
alvast volgende punten op het programma
staan :

·
wat zijn de resultaten van het broedvogelonderzoek 2014 in de Hobokense
polder ?
Wim
Mertens ,coördinator en conservator , geeft ons
een een duidelijke overzicht.

·
Dries Martens geeft een korte presentatie over
het soortenbeschermingsprogramma van de Antwerpse haven, specifiek rond vogels

·
hoe ver staan we met het beginnend uilenonderzoek in de ARDEA regio ? Het
mooie aantal deelnemers en de eerste resultaten waren
alleszins zeer bevredigend.

·
slechtvalken op ’t Kiel , hoe is de huidige situatie en wat zijn de
mogelijke verwachtingen.

·
terugblik op de voorbije activiteiten aan de
hand van een kort beeldverslag

·
wat plannen we als toekomende excursies en
projecten : met toelichting en taakverdeling

·
rondvraag: ideeën,/suggesties voor komende
activiteiten als bv sprekers, excursies

·
best bird pictures of the season: een overzicht
van de beste vogelfotos van onze huisfotografen

Afspraak om 19.30 u in de zaal van taverne De Schorren
,Graspolderlaan 32 Polderstad-Hoboken
Einde rond
22.30

Graag tot dan !