De volgende trektellingen Hobokense polder, om te beginnen 9 en 10 april , starten een uurtje later , dus om 9 uur . Graag tot kijk op de Scheldedijk.

Zoals steeds zijn de gegevens van elke trektelling dezelfde avond te bekijken via
http://www.trektellen.nl/ – telpost Hobokense Polder

Visarend , foto Walter De Weger