Zondag 19
april 2015 ,15 u

Broedvogeltelling Blauwe reigers in het Schoonselhof

In het verwilderd bos van het
Schoonselhof achter de kasteelvijver is al sinds de jaren 70 van vorige eeuw
een reigerkolonie gevestigd De reigers
nestelen er vooral op de kruinen van
grove dennen.

Bewoonde reigernesten zijn in april
te herkennen aan de aanwezigheid van de volwassen vogels op het nest of verse
uitwerpselen, eierschalen en braakballen onder de nestbomen. Deze bomen worden vanaf vorig jaar gemerkt met een cijfer waardoor we gedurende
volgende jaren de gegevens gerichter kunnen opvolgen. Met deze jaarlijkse
telling wil ARDEA de evolutie van haar boegbeeld op de voet volgen

Vorig jaar telden we 31 bezette
nesten wat een toename was van 35 % in vergelijking met 2013 (23 nesten)

Deze uitbreiding kwam er na een uitermate
zachte winter waardoor de sterfte onder de reigers zeer beperkt bleef . Wat
wordt het dit jaar ?

Practisch

Wie wil deelnemen geeft vooraf een
seintje met opgave van telefoonummer aan
Luc Van Schoor 0494/336309 of
email luc.vanschoor@scarlet.be .

Een stevige lange broek (bramen) en
wandelschoenen of laarzen zijn aangeraden.
Afspraak : 15 u zijingang Schoonselhof, hoek
Legerstraat/Koornbloemstraat te Wilrijk

NB. Bij slecht weer wordt de telling verplaatst
naar een latere datum