In tegenstelling tot ons vorig bericht valt het weer op maandagmorgen ,na de doortrek van een regengebied , wel mee . De trektelling op maandag 27 april vanaf 8 u gaat dus wél door .