Op donderdagmorgen 8 okt ben ik zelf verhinderd.

Zonder tegenbericht ( wegens ochtendmist ?) gaat de volgende trektelling door op

vrijdag 9 okt. om 8 u