NOG 1 PLAATS VRIJ VOOR DAME ! …… EERST IS EERST…..

Ben jij de vogelliefhebster die mee wil neem dan vandaag nog contact met Kathy De Lange.

Vogelvierdaagse Groningen
2-5 juni 2016

Gids
: Luc Van Schoor 0494/33 63 09

begeleiding : Kathy De Lange 0478/31 49 08

Joris Van Reusel 0486/83 62 34

Het noorden van Nederland kent een enorme rijkdom aan natuur , gaande
van bos- en veengebieden, weide en moerasgebieden tot de Waddenkust. Deze variatie
in landschappen trekt heel wat vogels aan , waaronder ook zeldzame soorten.

Daarom is het zeker de moeite waard om via ARDEA kennis te maken met
enkele vogelrijke gebieden

Vanuit onze verblijfplaats in Noordlaren verkennen we de Onner- en Oostpolder ,een voormalig
weidegebied dat aansluit bij het Zuidlaardermeer. Door een aangepast natuurbeheer ontstond er sinds enkele jaren een
uitgestrekt plas-drasgebied dat internationale bekendheid kreeg vanwege de
grote aantallen vogels die er voorkomen. Daarbij boeiende broedvogels als zwarte stern, witwangstern ,
witvleugelstern (jawel !) kleinst
waterhoen (moeilijk te vinden) geoorde fuut en grutto. Begin juni vorig jaar
konden we er ook baltsende kemphanen en steltkluut waarnemen.

Wat verder noordwestelijk liggen de Onlanden, een 2500 ha groot natuur-en waterbergingsgebied op de grens van Drenthe en Groningen. In vroeger tijden was dit een groot veenmoeras dat later werd omgevormd
tot weidegebied. Vanaf 2012 is dit uitgestrekt gebied weer terug gegeven aan de
natuur. Daardoor ontstaat er opnieuw een moerasgebied met een bijzondere
broedvogelpopulatie waarbij o.a. roerdomp,zomertaling, bruine kiekendief , kwartelkoning, porceleinhoen, watersnip
en snor

Het programma is nog volop in voorbereiding maar op de heen-en
terugreis bezoeken we zeker enkele interessante vogelplekken zoals De Wieden met o.a. purperreiger, grote
zilverreiger en lepelaar ;het natuurgebied Diependal
, de enige plaats in Nederland waar roodhalsfuut broedt ; het prachtige Fochteloerveen waar o.a. kraanvogels en
paapjes broeden ; en mogelijk ook het Ketelmeer en de Oostvaarderplassen voor
Zeearend.

Keuze genoeg dus !

Praktisch

Aantal deelnemers : max.20. We rijden kostendelend met eigen wagens

Verblijf : Natuurvriendenhuis De Hondsrug nabij Noordlaren

Prijs : 160 euro pp op basis van 3 overnachtingen in 2 pers. kamers en
volledige maaltijdverzorging. Extra dranken en vervoerskosten ( reken op 50 à 70 euro) zijn
optioneel

Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 30 april 2016 mits voorafgaande
melding per e-mail aan kathy.de.lange@gmail.com
.Graag daarbij ook vermelden of je al dan niet zelf wil rijden

Je bent pas ingeschreven na storting van
50 euro op rekening BE81 5230 8065 0424
van ARDEA- NP
Hobokense Polder met referentie Groningen + het aantal personen . Het saldo wordt
tegen 30 april betaald . De deelnemers ontvangen begin mei de nodige informatie