19 maart tot 1 mei 2016

7e Lentetrektellingen Hobokense Polder

Coördinator: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09
Walter De Weger 0495/23 77 104


Vogelwerkgroep ARDEA neemt voor het het zevende achtereenvolgende jaar deel aan de lentetrektellingen langs de Scheldedijk.

Lentetrektellingen kennen een ander verloop en met deels andere vogelsoorten dan in het najaar. De aantallen liggen wel lager dan tijdens de herfsttrektellingen, maar op mooie dagen kunnen er leuke overtrekkers waargenomen worden op weg naar hun noordelijke broedplaatsen. Daarbij horen niet alleen typische zangvogels als gele kwikstaart en allerlei piepers, maar ook regenwulp, purperreiger en aardig wat roofvogels als boomvalk, kiekendieven, wouwen, tot zelfs visarend. Stof genoeg dus voor een boeiende kennismaking met de voorjaarstrek in eigen omgeving!

Zoals gewoonlijk situeert de trektelpost zich op de Scheldedijk langs de Hobokense Polder, verlengde van Petroleumkaai (parking).
In principe wordt er tijdens de weekends geteld tussen 8 u en 12 u.
De tellingen lopen tot en met zondag 1 mei.
Bij gunstig trekweer kunnen bijkomende trektellingen op weekdagen worden ingelast.
Je volgt dus best dagelijks de recentste aankondigingen op deze blog ,die op de vooravond van elke telling kan worden ingebracht.
Ben je nog geen vriend(in) van onze blog ? Stuur dan best een e-mailberichtje naar luc.vanschoor@scarlet.be zodat je voortaan alle aankondigingen automatisch ontvangt.
De gegevens van de laatste telling vind je steeds op de ARDEA website :
http://www.hobokensepolder.be/trektellen/index.html

ARDEA doet een oproep aan alle vogelliefhebbers, van leek tot kenners, om met ieders inbreng van deze lentetrektellingen een succes te maken.
Graag tot kijk op de Scheldedijk !

De eerstvolgende trektellingen gaan door op 2 en 3 april

Geef een seintje aan Luc of Walter als je wil deelnemen.
Alvast bedankt !