foto Guy Borremans

Beste vogelliefhebber-ster,

Morgen, zaterdag 23 april ,zijn we op 2 fronten actief en we hopen dat de weersomstandigheden wat meezitten . Voor beide broedvogelonderzoeken dien je je op voorhand aan te melden maar iedere belangstellende is welkom.

voormiddag : Broedvogelmonitoring Groen Neerland – Wilrijk , 1e ronde

afspraak: 8 u, Natuurpuntschuurtje Kleine Doornstraat 88, 2610 Wilrijk , einde rond 10 u

namiddag : jaarlijkse Broedvogeltelling Blauwe reigers – Schoonselhof

afspraak : 15 u , Hoek Legerstraat/Koornbloemstraat – Wilrijk , einde rond 17.30 u

je bent welkom op deze boeiende speurtochten mits een seintje te geven aan

Luc Van Schoor

luc.vanschoor@scarlet.be -0494/336309