Gerald Driessen stuurde ons volgende uitnodiging :

Als
buurafdeling/werkgroep van Natuurpunt Antwerpen stad en hun Vogelwerkgroep De
Stadsmus, zijn ARDEA medewerkers welkom op een voorstelling van waarnemingen.be, met talrijke
tips&tricks over wat er zoal mogelijk is met deze
natuurdatabank.

De informatie-avond gaat door op
donderdag 22
september om 20u

in
’t Oud Kapelleke, Ferdinand
Coosemansstraat 127, 2600 Berchem
.

NB. Gezien onze kernleden verhinderd zijn door de voorbereiding van de jaarlijkse ARDEA bijeenkomst op 24 september in Edegem (zie in agenda) plannen we met de vogelwerkgroep een gelijkaardige informatieavond op een nog te bepalen tijdstip . Later volgt hierover meer informatie .