TREKTELPOST HOBOKENSE POLDER

Zaterdag 1 tot maandag 31 oktober 2016
HERFST-TREKTELLINGEN + EURO BIRDWATCH 11e editie

Dagelijkse tellingen


Ook dit jaar worden op de Trektelpost Hobokense Polder weer dagelijkse herfsttrektellingen georganiseerd. Duizenden vinken, aalscholvers en koperwieken worden geteld en geregistreerd. Zo helpen we mee het nog steeds fascinerende fenomeen van de grote vogeltrek te onderzoeken. De waarneming van zeldzamere trekvogels zorgt mogelijk voor wat extra voldoening. Soorten zoals bv. steppekiekendief, zwarte zeeëenden , kleine jager, zwarte ibis , reuzenstern en zwarte ooievaar veroorzaakten de voorbije tijd zelfs enige deining in het hinterland, en voorbijvliegende beauties als visarenden, purperreigers en beflijsters passeren hier jaarlijks de revue… Een geweldige natuurstudie-activiteit, en dat letterlijk aan de rand van de stad!

Op zaterdag 1 oktober en op zondag 16 oktober wordt in heel Europa aan simultaantelling gedaan. De tellingen worden dan per uur genoteerd, zodat globale momentopnames van de grote trekstromen in Europa kunnen gemaakt worden. Op deze Euro Bird Watch dagen wordt ook in de media campagne gevoerd voor de bescherming van trekvogels en natuurgebieden die tijdens de vogeltrek belangrijk zijn. En sinds vorig jaar wordt via de sociale mediakanalen ‘live’ informatie gedeeld met een groot netwerk tellers in heel Vlaanderen, dus in principe vliegt geen enkele vogel nog ongezien voorbij…

Zoals gewoonlijk situeert de trektelpost zich op de Scheldedijk langs de Hobokense Polder, in het verlengde van de Petroleumkaai (waar een parking is). Sinds de zomer van 2016 bevinden zich op de Scheldedijk ter hoogte van de telpost 2 nieuwe zitbanken. Dat maakt het voor de tellers heel wat comfortabeler!

Normaal gezien wordt er dagelijks geteld tussen 8 u en 12 u, maar uitzonderingen kunnen de regel bevestigen. De tellingen lopen zeker door tot en met maandag 31 okt.
ARDEA doet een oproep aan alle vogelliefhebbers, van leek tot kenner, om één of meerdere halve dagen te komen helpen tellen. Met ieders inbreng maken we ook van deze 11e editie weer een succes!

Iedereen is van harte welkom. Geef een seintje aan Luc of Walter als je wil deelnemen en zeker wil zijn dat de telpost die dag bemand wordt, want bij slecht weer is dat niet evident (maar soms net wel inte-ressant).

Op de Ardea-blog wordt regelmatig nieuws gepost en via de webside www.hobokensepolder.be/trektellen kan iedereen de telresultaten volgen.

Maar natuurlijk liefst tot kijk op de Scheldedijk !

Praktisch:

● Plaats Scheldedijk Hobokense Polder

● Vijf minuten wandelen vanaf Petroleumkaai (parking)

● Fietsen kan vlot tot op de telpost

● Meebrengen: verrekijker, telescoop ,vogelgids, fototoestel, (warme)drank, plooistoeltje

● Coördinatie: Luc Van Schoor (0494/33 63 09) en Walter De Weger (0495 / 23 77 10)