ARDEA-UILENWERKGROEP
/ 14 juni 2016 (20u Ijsvogel, Wilrijk)

Aanwezig: Luc Van Schoor, Joris Van Reusel,
Wim Stappers, Marnix Lefrancq, Eddie Schild, Raf Beyers, Walter De Weger, Kathy
De Lange
Verontschuldigd: Niels Schild

Onderzoek

Regionaal Uilenonderzoek 2016:

· Monitoring in volgende gebieden:

1. Den Brandt Park en
Nachtegalenpark: Joris en Mauro
In Nachtegalenpark werd een broedgeval vastgesteld van 3 jonge Bosuilen.

2. Fort VII en Schoonselhof, Groen Neerland, Kinderboerderij: Eddie en Niels
Fort VII: Eddie heeft sporen gevonden
van een Bosuil of Kerkuil in de barak waar een Kerkuilennestkast hangt. Een
camera zal worden geplaatst om uitsluitsel te geven.
Kinderboerderij: in nestkast S3 werd er slechts wat gras terug gevonden. In het
weekend van 11 april werden 6 Torenvalkjongen geringd door Raf, Walter en Eddie
waren ook aanwezig.

3. Fort VIII: Walter
De nestkast S1 hangt er nog steeds maar wordt best verplaatst. Vlakbij de
nestkast is er een spontaan pad door fietsers ontstaan. Walter contacteert
Wendy om de nestkast S1 te hangen in de buurt van de paardenstal.

4. Klaverblad: Walter
Er zijn 2 koppels Steenuilen aanwezig.

5. Ter Beke Hof: Joris, Kathy
Geen nieuws

6. Geitenpad: Luc
Geen nieuws

7. Mussenburg – Arendsnest – Hof Ter Linden: Wim, Marnix, Marc, Raf
Marc heeft 3 Kerkuilennestkasten gecontroleerd. Aan de kerk in Edegem hebben er
Kauwen gebroed. In de hangar in Fort V werden uitwerpselen van Steenmarter
gevonden. Deze nestkast moet worden voorzien van een pijp. In Arendsnest valt
er geen beweging te bespeuren. De eigenaars houden Marc op de hoogte.

8. Uilenbos: Wim, Marnix, Marc
Geen monitoring gedaan door inventarisatie in 2015.

Hove
vraagt onze medewerking

Jaar van de Steenuil:

· De plannen zijn nog niet duidelijk wat de
inrichting betreft van het Frijthout gebied.
Ardea wil de plannen mee opvolgen om voorstellen te kunnen indienen. “Ardea is
geen fabriekje die nestkasten bouwt”.

· Ardea heeft meer informatie nodig om te bepalen
of een Steenuilennestkast moeten worden geplaatst of niet.

· 18 oktober 2016: werkdag in Hove om nestkasten
te maken.

Inventarisatie Uilenbos:

· Voorstellen om een Steenuilennestkast te
plaatsen aan randgebied van het Uilenbos.

· Ardea moet toelating hebben om het Uilenbos te
mogen bezoeken.

Varia

· Nestkasten zullen worden gemaakt door de sociale
werkplaats Weerwerk. Het budget van 800€ komt hiervoor in aanmerking.

Actiepunten:

Wie

Actiepunt

Joris

Schrijft een artikel over onze uilen
beschermingsacties tegen september 2016. Dit artikel zal in de
regiotijdschriften worden gepubliceerd.

Joris, Kathy

Eindverslag uilenonderzoek 2015 zal worden
vervolledigd tijdens de zomer van 2016.

Walter

Contacteert paardeneigenaar, Wendy, om nestkast S1 te
hangen in de buurt van de paardenstal.

Walter, Luc

Onderzoeken of er Ransuil jongen aanwezig zijn in de
buurt van roestplaats Umicore.

Walter ?

Is Steenuil nog aanwezig in de Edegemse hoek? In 2015
werd Steenuil daar nog waargenomen.

Joris

Aan Bert Mertens vragen of hij een camera wil plaatsen
in Fort VII in de barak.

Eddie?

Verplaatsen van 2 Kerkuilennestkasten in Fort VII.

Eddie

Controleren van de Steenuilennestkast in Hoboken en
Groen Neerland.

???

Steenuilennestkast hangen in de buurt van
Beekhoekstraat 35 in Hove.

Marc, Eddie

Fort V: Kerkuilennestkast voorzien van een pijp.

Marc

Verse braakballen leggen in de Kerkuilennestkast aan
Arendsnest.

Joris, Danny

Hobokense Polder: Torenvalkennestkast aan Rietveld en
Graspolder hoger plaatsen

Raf, Eddie, Wim

Romeinse Put: Torenvalkennestkast plaatsen

???

Golfterrein Cleyadael: Steenuilennestkast plaatsen

Eddie, Joris

Hove: samen met Hugo Waterschoot bespreken wat er
exact van Ardea wordt verwacht.

???

Edegem centrum: eigenaar van een nieuwe fruitboomgaard
vraagt om een Torenvalkennestkast te hangen.