Door ARDEA aanbevolen leermodule trekroepjes .
Belangrijke hulp bij determinatie van overtrekkende vogels :

Beste
trektellers,

Vorig
jaar hebben we al eens geprobeerd om de powerpoint-leermodule
herkenning trekroepjes
die na lang zwoegen ontwikkeld is door
Gert Vandezande ter beschikking te stellen. Dat verliep niet altijd even vlot
omdat dan zware bestanden moesten doorgestuurd worden en dergelijke. Gert heeft
dit euvel ondertussen kunnen oplossen. De module is ongewijzigd maar is nu
vlotter bereikbaar. Heel de uitleg hoe je best te werk gaat om alles te
downloaden en naar behoren te laten functioneren krijg je mooi uitgelegd op de
meegestuurde link van de website van Natuurstudiegroep Dijleland, met dank aan
de webmaster.

Ik
hoop samen met Gert dat alles nu naar behoren functioneert (fingers
crossed…).

Moesten
er toch problemen opduiken waarvan je denkt dat ze niets te maken hebben met uw
pc horen we dat uiteraard graag. Mag ik wel vragen om gezien het vele werk dat
Gert hier heeft ingestoken eventuele opmerkingen of suggesties voor
uitbreiding/herwerking op een constructieve manier te doen. We zijn er ons van
bewust dat er nog soorten kunnen aan toegevoegd worden (Buidelmees is nog een
hiaat, steltlopers…), maar we hopen toch dat beginnende en hopelijk ook
gevorderde trektellers hier veel kunnen aan hebben.

Hieronder
de link. Neem dus de uitleg op deze site eerst rustig door.

http://www.natuurstudiegroepdijleland.be/trektelmodule

ps mailadres Gert is gert.vandezande@telenet.be

Koen
Leysen,

Educatief medewerker
Natuurpunt CVN

ijsgors , foto René van Rossum