Vanaf zaterdag is de herfsttrek pas goed op gang gekomen met duizenden vinken, spreeuwen en veldleeuweriken en vandaag ook o.a. de eerste kleine zwanen
Vermits we deze week rekening moeten houden met wisselvallige weersomstandigheden zullen we dag na dag bekijken of de trektelling zal doorgaan. Met een beetje geluk blijft het morgen in de voormiddag droog .

Volgende trektelling : dinsdag 18 oktober vanaf 8 u

Kleine zwanen , telpost Hobokense polder 17.10.2016 foto Guy Borremans