Morgen staat , zonder tegenbericht , de laatste trektelling op het programma.
Mogelijk volgen er nog één of enkele tellingen op initiatief van Maarten Mortier.
In dat geval worden ze zo mogelijk aangekondigd via de blog.

maandag 31 oktober vanaf 8 u
. (start met Guy Borremans)

foto Guy Borremans