Zaterdag 10 december 2016 – 15.30 u

WATERPIEPERS IN HOBOKEN

Telling van bijzondere wintergasten in moerasgebied

Sinds enkele jaren worden de waterpiepers
die de rietkragen en wilgenbosjes van de Hobokense Polder gebruiken als winterslaapplaats
geteld. Om de evolutie te kunnen volgen zal ARDEA deze winter opnieuw enkele
tellingen gericht op deze vogelsoort houden.

De
waterpieper is een eerder onopvallende zangvogel die broedt in berggebieden in
Zuid-Europa en de Alpen, en ’s winters trekt naar lagergelegen gebieden. Dan
komt hij in België en Nederland in kleine aantallen voor in het rivierengebied.
De slaapplaats in de Hobokense Polder is dus een vrij bijzonder fenomeen, en is
daarom goed op te volgen. Hoe gaan we te werk? We tellen liefst simultaan met
meerdere kleine teams van twee à drie waarnemers op verschillende plekken. Er
is bij elk team een ervaren ‘kenner’, en via gsm houden ze onderling contact om
de slaaptrek te kunnen volgen. Deze telling gaat door in de late namiddag / vroege
avond en loopt tot de schemering.

Aanmelden vooraf per mail of telefoon is nodig,
om de teamwerking te kunnen organiseren.

● Afspraak: aan de ingang van Hobokense
Polder aan de Schroeilaan te Hoboken, dat is achteraan op de autoparking van
bedrijf Procap (United Caps). Rond 17.30 is het daar zeker gedaan.

Praktisch:

● Start 15.30 u , plaats zie hoger

● Gids: Luc Van Schoor 0494/33 63 09

● Aanmelden via mail: adea@hobokensepolder.be

● Meebrengen: Verrekijker, warme kledij, laarzen of waterdicht
schoeisel.schrijfgerief