Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

verslag waterpieper slaapplaats-telling Hobokense polder

Waterpiepers Posted on 18 december 2017 17:18:58

Zondag 19 november 2017

Waterpieper slaapplaats-telling Hobokense Polder

Tijd : 16.15 – 17.30
Weer : licht bewolkt ,W 2 Bf, 5°C
Zonsondergang : 16.48


Telposten en waarnemers :

Groot rietveld : Luc Van Schoor , Ilse De Vlieger
Naftaweg-Populieren : Joris Van Reusel, Peter Decleir
Metaalstraat
: Guy Borremans, Nina Dehnhard, Lisette Bastiaens

Waarnemingen per telpost

Groot rietveld

16.42 1 ex. overvliegend NO-ZW
16.50 27 ex. vanuit NO, ronddraaiend en invallend
16.56 1 ex. vanuit ZW invallend
Totaal 28
ex. invallend op slaapplaats

andere waarnemingen tp : roeppost cetti’s zanger , 2 rietgors

Naftaweg-Populieren

Geen
waterpiepers waargenomen

Naftaweg-Metaalstraat

16.50 10 ex vanuit NO invallend , 5 ex. doorvliegend ZW .
17.00 4
ex. overvliegend
17.03 2 ex. vanuit NO invallend .
17.05 2 ex. vanuit NO invallend en 2 ex. overvliegend
Totaal 14 ex. invallend op slaapplaats

Commentaar

Er werden in totaal 42 ex. op twee
slaapplaatsen geteld. Dat is een ruim het dubbele van de vorige telling op 22
jan. 2017 (20 ex.)
Deze keer was er ook geen telpost aanwezig op de Reigershoek-Barberven waar
tijdens een aparte telling op 26 jan. 2017 nog 32 waterpiepers op de slaapplaatsen
werden geteld (Bert Mertens)
Het is nog steeds onduidelijk waar de vogels overdag foerageren. Er zijn binnen
een afstand van ca. 15 km NW-NO (Kieldrecht-Doel) geen waarnemingen bekend in
die periode. Het is onwaarschijnlijk dat vogels van die gebieden afkomstig zijn
vermits daar voldoende geschikte slaapplaatsen (rietvelden) te vinden zijn.slaapplaatstelling 26 jan.2017

Waterpiepers Posted on 7 februari 2017 12:01:07

Slaapplaatstelling Hobokense polder 26 januari 2017

waarnemer : Bert Mertens
plaats : Barberven- Reigershoek
uur : 17.00 tot 17.50 u

Detail van de invallende waterpiepers (RH = Reigershoek; BV is Barberven):

17:03 11
ex RH uit W
17:12 1
ex BV uit N
17:13 1
ex RH uit N
17:14 6
rx BV uit ??
17:20 1
ex RH uit W
17:23 1
ex RH uit W
17:24 1
ex BV uit W
17:25 5
ex RH uit N
17;28 1
ex BV uit N
17:31 1
ex BV uit W
17:38 2
ex BV uit W
17:54 1 ex RH uit ??

Uiteindelijk zouden er dus een 12 tal op het Barberven overnachten en 20 op
Reigershoek. In totaal min 32 ex.slaapplaatstelling

Waterpiepers Posted on 25 januari 2017 13:08:10

Zondag 22
januari 2017

Waterpieper slaapplaats-telling Hobokense Polder

Tijd : 16.30 – 17.40
Weer : helder
en windloos 1°C
Zonsondergang : 17.10

Telposten en waarnemers :

Groot rietveld : Luc Van Schoor , Wim Mertens
Naftaweg-Populieren tot Metaalstraat : Bert Mertens ,Guy Borremans

Waarnemingen per telpost

Groot
rietveld

17.00 1 ex. vanuit N en
doorvliegend naar Naftaweg (zie daar)
17.24 3 ex. invallend vanuit
ZW
17.27 3 ex. invallend vanuit ZW
17.29 1 ex. invallend vanuit ZW
17.30 4 ex. invallend vanuit ZW
17.31 2 ex. invallend
vanuit ZW

totaal 13 ex invallend op slaapplaats
andere waarnemingen : roepposten 2 cetti’s zanger ,
4 waterral

Naftaweg-Populieren tot Metaalstraat

17.00
dezelfde vogel als hierboven invallend vanuit ZW
17.25 1 ex. invallend vanuit N
17.26 3 ex. invallend vanuit N.
17.30 1 ex. invallend vanuit N.
17.36 1ex. invallend vanuit N

Totaal 7 ex. invallend op slaapplaats
andere waarneming
. 1 overvliegende houtsnip

Commentaar

Er
werden in totaal 20 ex. op de twee slaapplaatsen geteld. Dat is
een stuk minder dan vorige telling van 10 dec. 2016 (max. 39)
Deze keer
was er geen telpost aanwezig op de Reigershoek waar tijdens de vorige telling
geen waterpiepers werden waargenomen.
Er
werden ditmaal ook geen vogels gezien die in die richting verder vlogen.
In tegenstelling
tot vorige telling kwamen de vogels zowel uit ZW als uit N richting aangevlogen. Het
lagere aantal en de verschillende aanvliegroutes zijn mogelijk het gevolg van
de voorafgaande vorstperiode waarbij mogelijk een kleiner aantal waterpiepers overdag
op verschillende plaatsen foerageren.laatste slaapplaats-telling Waterpieper Hobokense Polder

Waterpiepers Posted on 21 december 2016 17:53:18

Zaterdag 10 december 2016

Waterpieper slaapplaats-telling Hobokense Polder

Tijd : 15.45
– 16.45

Weer : zwaar
bewolkt en nevelig ,ZW 2Bf , 8°C

Zonsondergang
: 16.28

Telposten en waarnemers :

Groot rietveld
: Maarten Mortier,Frank Gerard

Naftaweg-Populieren
: Alexis De Munck , Filip Christiaens

Naftaweg-ingang
Metaalstraat : André De Mul , Ilse Milloen

Reigershoek-Barberven
: Luc Van Schoor, Joris Van Reusel

Waarnemingen per telpost

Groot rietveld

15:55
1 overvliegend N

16:05
1 invallend

16:07
3 overvliegend O

16:12
3 invallend vanuit N

16:14
5 invallend vanuit N

16:18
5 invallend vanuit NW

16:20
5 invallend (mogelijk dezelfde van 16:18)

16:21
2 invallend vanuit N

16:24
3 invallend vanuit NO

16:25
1 invallend

16:28
1 invallend

16:35
2 invallend vanuit NW

16:36
3 invallend

16:45
1 overvliegend N

Invallende
ex. waar geen aanvliegrichting bij staat
kunnen dubbeltellingen zijn.(M.Mortier)

max. 31 invallende vogels , totaal max. 35 (invallend en overvliegend)

Naftaweg-Populieren
: geen waarnemingen

Naftaweg-ingang
Metaalstraat : een onzekere auditieve waarneming

Reigershoek-Barberven : geen waterpiepers waargenomen , wel 2 x
rietgors

Commentaar

In tegenstelling
tot de vorige slaapplaats-tellingen (van
24 en 30 januari 2016) werd ditmaal het Groot rietveld als
énige slaapplaats vastgesteld. Tijdens deze telling werden hier maximaal 35 ex waargenomen (invallend
en overvliegend) tegenover 57 ex (slechts 1 ex invallend) op 24 jan. Met max.
35 ex stellen we een duidelijke terugval vast in vergelijking met de min. 65
ex. van januari. Zie de commentaar van vorige wintertellingen in heb ARDEA vogelverslag
van febr.-april 2016 http://www.hobokensepolder.be/vwg-ardea/vogelwaarnemingen.html

De
aanvliegroute NW tot NO is vergelijkbaar
met de vorige tellingen. Het blijft nog steeds gissen waar deze vogels overdag foerageren ,
op Linker Scheldeoever of verderop ? Waarnemingen van waterpiepers op deze mogelijke gebieden ontbreken of zijn zeer schaars. (L.Van Schoor)zaterdag 10 december telling

Waterpiepers Posted on 8 december 2016 15:11:40

Zaterdag 10 december 2016 – 15.30 u

WATERPIEPERS IN HOBOKEN

Telling van bijzondere wintergasten in moerasgebied

Sinds enkele jaren worden de waterpiepers
die de rietkragen en wilgenbosjes van de Hobokense Polder gebruiken als winterslaapplaats
geteld. Om de evolutie te kunnen volgen zal ARDEA deze winter opnieuw enkele
tellingen gericht op deze vogelsoort houden.

De
waterpieper is een eerder onopvallende zangvogel die broedt in berggebieden in
Zuid-Europa en de Alpen, en ’s winters trekt naar lagergelegen gebieden. Dan
komt hij in België en Nederland in kleine aantallen voor in het rivierengebied.
De slaapplaats in de Hobokense Polder is dus een vrij bijzonder fenomeen, en is
daarom goed op te volgen. Hoe gaan we te werk? We tellen liefst simultaan met
meerdere kleine teams van twee à drie waarnemers op verschillende plekken. Er
is bij elk team een ervaren ‘kenner’, en via gsm houden ze onderling contact om
de slaaptrek te kunnen volgen. Deze telling gaat door in de late namiddag / vroege
avond en loopt tot de schemering.

Aanmelden vooraf per mail of telefoon is nodig,
om de teamwerking te kunnen organiseren.

● Afspraak: aan de ingang van Hobokense
Polder aan de Schroeilaan te Hoboken, dat is achteraan op de autoparking van
bedrijf Procap (United Caps). Rond 17.30 is het daar zeker gedaan.

Praktisch:

● Start 15.30 u , plaats zie hoger

● Gids: Luc Van Schoor 0494/33 63 09

● Aanmelden via mail: adea@hobokensepolder.be

● Meebrengen: Verrekijker, warme kledij, laarzen of waterdicht
schoeisel.schrijfgeriefslaapplaatstelling Waterpiepers

Waterpiepers Posted on 13 januari 2016 15:07:56

Waterpieper telling op slaapplaats
Hobokense polder 24/01/2016

Vermits de telling van 9 maart 2014 geen waterpiepers opbracht gaan we dit jaar
vroeger op pad. Zoals aangekondigd in het ARDEA bulletin 07 tellen we daarom op zondag 24 januari.

De laatste slaapplaatstelling met aanwezige waterpiepers op
29.12.2013 leverde 27ex op in
en rond het Groot Rietveld. Daaropvolgende 2 tellingen (30/12 en 1/04/2014) ,
langs de Naftaweg en Barberven/Reigershoek leverden 34 ex op.(Bert
Mertens)

Hoe is de toestand 2
jaar later ?

Wanneer we de
3 gekende slaapplaatsen willen onderzoeken zijn min. 6 waarnemers nodig. Daarom doen
we een oproep naar elke vogelliefhebber,-ster
die een tweetal uurtjes wil vrijmaken voor dit onderzoek. Warme kleding aanbevolen.

Geef voorafgaand (ten laatste op 21/01) een seintje
om je deelname te bevestigen
luc.vanschoor@scarlet.be of 0494/336309
Alvast
bedankt voor je komst !

afspraak :
zondag 24 januari om 15 u 45 ,
parking van United Caps (voormalige Procap)
Schroeilaan 15, Hobokenslaapplaatstelling Hobokense polder

Waterpiepers Posted on 11 maart 2014 07:08:34

9 maart 2014
Slaapplaatstelling Waterpieper – Groot rietveld, Hobokense Polder

18.15 u – 19.05 (zonsondergang 18.37 u)
waarnemers : Guy Borremans , Luc Van Schoor.

Er werden GEEN invallende piepers waargenomen . 1 ongedetermineerde pieper vloog om 18.19 u over het (stort) bos richting Naftaweg.

commentaar : Het ontbreken van waterpiepers op de slaapplaats Groot rietveld
kan het gevolg zijn van het gebruik van andere slaapplaats(en) in de omgeving of de terugtrek van de soort naar hun broedplaatsen. Waarschijnlijk is deze laatste mogelijkheid de juiste. De terugtrek van Waterpieper situeert zich meestal tussen half maart tot half april . Gezien de uitzonderlijke zachte winter en de warmte van de laatste dagen zijn de overwinterende vogels mogelijk vroeger weggetrokken.

andere waarnemingen ter plaatse : 4 roepposten Waterrraltelling slaapplaats(en) waterpiepers

Waterpiepers Posted on 5 maart 2014 15:25:36

Beste ,

Gezien de zeer gunstige weersvoorspelling (tot 17°C°) nodigen we je uit voor :

zondag 9 maart 17.30 u slaapplaatstelling Waterpiepers Hobokense polder , bijeenkomst : einde Benzineweg (parking BP) verrekijker en notitiemateriaal meebrengen. Wie komt ? graag een seintje aan Luc Van Schoor 0494/336309
einde ca 19.10 u

(NB. deze telling vervangt die van 8 febr. , uitgesteld wegens slecht weer)slaapplaatstelling

Waterpiepers Posted on 6 februari 2014 14:27:44

De slaapplaatstelling van waterpiepers op de slaapplaats(en) Hobokense Polder aangekondigd voor zaterdag 8 februari is afgelast Er wordt weldra een nieuwe datum aangekondigd in februari , rekening houdend met betere weersvooruitzichten.slaapplaatstellingen

Waterpiepers Posted on 31 december 2013 17:21:14

Tellingen slaapplaats Groot Rietveld – Hobokense Polder

Winter 2013-2014

29.12. 2013 16 u – 17.20 u , zonsondergang 16.52 u
weer : half bewolkt 4°C , 2 Bf ZW ,
waarnemers : Guy Borremans, Bert Mertens, Luc Van Schoor

16.16 3 ex. over richting NO
16.18 1 ex. invallend vanaf ZW
16.24 2 ex. over richting NO
4 ex .invallend vanaf ZW
16.30 1 ex vanaf ZW rondvliegend en door richting NO
16.33 1 ex. invallend vanaf ZW
16.34 2 ex. invallend vanaf ZW
16.38 2 ex. invallend vanaf ZW
16.43 1 ex. invallend vanaf ZW
16.44 1 ex. invallend vanaf N
16.50 1 ex. invallend vanaf ZW
16.52 1 ex. vanuit rietveld richting Reigershoek
16.56 2 ex. invallend vanuit ZW
16.58 1 ex. vanuit rietveld richting NO
17.03 3 ex. invallend vanuit N
17.05 1 ex. invallend vanuit N

Daarnaast nog waargenomen : 1 + 16 Kleine barmsijs in omgeving fouragerend en rondvliegend , 1 wijfje Baardmannetje in Groot rietveld (roepend en opvliegend) 2 roepende Waterrallen ,1 Rietgors en 15 overvliegende Grauwe ganzen

commentaar : Wegens het beperkt aantal deelnemers beperkten we ons tot de waarnemingen van groot rietveld. Van de 27 waargenomen Waterpiepers bleken er slechts 19 ex . te overnachten in het groot rietveld. 5 ex. vlogen door richting NO , mogelijk over Schelde naar Burchtse weel, 2 ex., waarbij 1 ex. vanuit rietveld, vlogen verder richting O. 1 ex. vloog vanuit rietveld richting Reigershoek. Het lijkt erop dat het klein aantal vogels op het Groot Rietveld eerder te maken heeft met de verspreiding in meerdere slaapplaatsen dan met een mogelijke afname van overwinterende Waterpiepers in de Hobokense polder. Zie ook onderstaande gegevens van Bert Mertens. Een tweede telling in februari ,met meerdere waarnemers, op verschillende plaatsen kan daar klaarheid in brengen.

30.12.2013 slaapplaatstelling Naftaweg / ingang wandelpad
waarnemer : Bert Mertens

Gezien de teleurstellende Waterpieper resultaten van 29 dec. kon Bert het
niet uit zijn hoofd krijgen om een dag later toch nog even richting Naftaweg te rijden
en daar 1,5 uur te staan tellen. Resultaat :

16:41 5 ex

16:42 1 ex

16:43 4 ex

16:43 5 ex

16:47 2 ex

16:48 1 ex

16:58 1 ex

commentaar : totaal dus zeker 19 ex die invielen vanaf richting Schelde of Groot rietveld en niet meer opvlogen.
Bert kreeg het gevoel dat ze verkozen om zo dicht mogelijk bij het wandelpad te
slapen, maar gezien lengte van de rietstrook langs de Naftaweg was hij niet 100% zeker of alle invallende vogels werden geteld.

Daarnaast nog waargenomen, buizerd, roepende waterral en 36 overvliegende
kolganzen

1.01.2014 slaapplaatstelling Barberven/Reigershoek
waarnemer : Bert Mertens

16:26 1 ex Reigershoek
16:30 1 ex Barberven
16:38 3 ex Barberven
16:42 2 ex Barberven
16:45 1 ex Barberven
16:51 2 ex Barberven
16:57 1 ex Barberven
16:59 4 ex Barberven

Totaal dus 15 ex …

commentaar Luc : zelfs wanneer we het totaal maken van de drie verschillende tellingen komen we met max. 61 ex. nog een stuk lager dan de 77 ex. op 13.02.2013 op het groot rietveld e.o.Volgende »