9 maart 2014
Slaapplaatstelling Waterpieper – Groot rietveld, Hobokense Polder

18.15 u – 19.05 (zonsondergang 18.37 u)
waarnemers : Guy Borremans , Luc Van Schoor.

Er werden GEEN invallende piepers waargenomen . 1 ongedetermineerde pieper vloog om 18.19 u over het (stort) bos richting Naftaweg.

commentaar : Het ontbreken van waterpiepers op de slaapplaats Groot rietveld
kan het gevolg zijn van het gebruik van andere slaapplaats(en) in de omgeving of de terugtrek van de soort naar hun broedplaatsen. Waarschijnlijk is deze laatste mogelijkheid de juiste. De terugtrek van Waterpieper situeert zich meestal tussen half maart tot half april . Gezien de uitzonderlijke zachte winter en de warmte van de laatste dagen zijn de overwinterende vogels mogelijk vroeger weggetrokken.

andere waarnemingen ter plaatse : 4 roepposten Waterrral