Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

kartering Steenuil

Broedvogelonderzoek Posted on 11 maart 2014 11:55:32

We hebben volgend onderzoekje naar Steenuil geprogrammeerd :

donderdag 13 maart :

– afspraak 17.30 , einde Schransstraat, achter Fort VIII-Hoboken
– afspraak 18.30 , einde Moerelei (voorbij kruispunt Groenstraat/Fotografielaan)

tot ca.19.15 ukartering broedvogels Hobokense polder

Spechten Posted on 11 maart 2014 11:36:31

Er worden twee nieuwe spechtenronden in Hobokense polder ingelast :

woensdag 12 maart : afspraak 9 u bij vijver langs Scheldelei , Polderstad/Hoboken

donderdag 13 maart : afspraak 9 u , bij vijver langs Scheldelaan , Polderstad/Hob.

beide tot ca 12 uslaapplaatstelling Hobokense polder

Waterpiepers Posted on 11 maart 2014 07:08:34

9 maart 2014
Slaapplaatstelling Waterpieper – Groot rietveld, Hobokense Polder

18.15 u – 19.05 (zonsondergang 18.37 u)
waarnemers : Guy Borremans , Luc Van Schoor.

Er werden GEEN invallende piepers waargenomen . 1 ongedetermineerde pieper vloog om 18.19 u over het (stort) bos richting Naftaweg.

commentaar : Het ontbreken van waterpiepers op de slaapplaats Groot rietveld
kan het gevolg zijn van het gebruik van andere slaapplaats(en) in de omgeving of de terugtrek van de soort naar hun broedplaatsen. Waarschijnlijk is deze laatste mogelijkheid de juiste. De terugtrek van Waterpieper situeert zich meestal tussen half maart tot half april . Gezien de uitzonderlijke zachte winter en de warmte van de laatste dagen zijn de overwinterende vogels mogelijk vroeger weggetrokken.

andere waarnemingen ter plaatse : 4 roepposten Waterrral