Er worden twee nieuwe spechtenronden in Hobokense polder ingelast :

woensdag 12 maart : afspraak 9 u bij vijver langs Scheldelei , Polderstad/Hoboken

donderdag 13 maart : afspraak 9 u , bij vijver langs Scheldelaan , Polderstad/Hob.

beide tot ca 12 u