Zondag 19 november 2017

Waterpieper slaapplaats-telling Hobokense Polder

Tijd : 16.15 – 17.30
Weer : licht bewolkt ,W 2 Bf, 5°C
Zonsondergang : 16.48


Telposten en waarnemers :

Groot rietveld : Luc Van Schoor , Ilse De Vlieger
Naftaweg-Populieren : Joris Van Reusel, Peter Decleir
Metaalstraat
: Guy Borremans, Nina Dehnhard, Lisette Bastiaens

Waarnemingen per telpost

Groot rietveld

16.42 1 ex. overvliegend NO-ZW
16.50 27 ex. vanuit NO, ronddraaiend en invallend
16.56 1 ex. vanuit ZW invallend
Totaal 28
ex. invallend op slaapplaats

andere waarnemingen tp : roeppost cetti’s zanger , 2 rietgors

Naftaweg-Populieren

Geen
waterpiepers waargenomen

Naftaweg-Metaalstraat

16.50 10 ex vanuit NO invallend , 5 ex. doorvliegend ZW .
17.00 4
ex. overvliegend
17.03 2 ex. vanuit NO invallend .
17.05 2 ex. vanuit NO invallend en 2 ex. overvliegend
Totaal 14 ex. invallend op slaapplaats

Commentaar

Er werden in totaal 42 ex. op twee
slaapplaatsen geteld. Dat is een ruim het dubbele van de vorige telling op 22
jan. 2017 (20 ex.)
Deze keer was er ook geen telpost aanwezig op de Reigershoek-Barberven waar
tijdens een aparte telling op 26 jan. 2017 nog 32 waterpiepers op de slaapplaatsen
werden geteld (Bert Mertens)
Het is nog steeds onduidelijk waar de vogels overdag foerageren. Er zijn binnen
een afstand van ca. 15 km NW-NO (Kieldrecht-Doel) geen waarnemingen bekend in
die periode. Het is onwaarschijnlijk dat vogels van die gebieden afkomstig zijn
vermits daar voldoende geschikte slaapplaatsen (rietvelden) te vinden zijn.