Tellingen slaapplaats Groot Rietveld – Hobokense Polder

Winter 2013-2014

29.12. 2013 16 u – 17.20 u , zonsondergang 16.52 u
weer : half bewolkt 4°C , 2 Bf ZW ,
waarnemers : Guy Borremans, Bert Mertens, Luc Van Schoor

16.16 3 ex. over richting NO
16.18 1 ex. invallend vanaf ZW
16.24 2 ex. over richting NO
4 ex .invallend vanaf ZW
16.30 1 ex vanaf ZW rondvliegend en door richting NO
16.33 1 ex. invallend vanaf ZW
16.34 2 ex. invallend vanaf ZW
16.38 2 ex. invallend vanaf ZW
16.43 1 ex. invallend vanaf ZW
16.44 1 ex. invallend vanaf N
16.50 1 ex. invallend vanaf ZW
16.52 1 ex. vanuit rietveld richting Reigershoek
16.56 2 ex. invallend vanuit ZW
16.58 1 ex. vanuit rietveld richting NO
17.03 3 ex. invallend vanuit N
17.05 1 ex. invallend vanuit N

Daarnaast nog waargenomen : 1 + 16 Kleine barmsijs in omgeving fouragerend en rondvliegend , 1 wijfje Baardmannetje in Groot rietveld (roepend en opvliegend) 2 roepende Waterrallen ,1 Rietgors en 15 overvliegende Grauwe ganzen

commentaar : Wegens het beperkt aantal deelnemers beperkten we ons tot de waarnemingen van groot rietveld. Van de 27 waargenomen Waterpiepers bleken er slechts 19 ex . te overnachten in het groot rietveld. 5 ex. vlogen door richting NO , mogelijk over Schelde naar Burchtse weel, 2 ex., waarbij 1 ex. vanuit rietveld, vlogen verder richting O. 1 ex. vloog vanuit rietveld richting Reigershoek. Het lijkt erop dat het klein aantal vogels op het Groot Rietveld eerder te maken heeft met de verspreiding in meerdere slaapplaatsen dan met een mogelijke afname van overwinterende Waterpiepers in de Hobokense polder. Zie ook onderstaande gegevens van Bert Mertens. Een tweede telling in februari ,met meerdere waarnemers, op verschillende plaatsen kan daar klaarheid in brengen.

30.12.2013 slaapplaatstelling Naftaweg / ingang wandelpad
waarnemer : Bert Mertens

Gezien de teleurstellende Waterpieper resultaten van 29 dec. kon Bert het
niet uit zijn hoofd krijgen om een dag later toch nog even richting Naftaweg te rijden
en daar 1,5 uur te staan tellen. Resultaat :

16:41 5 ex

16:42 1 ex

16:43 4 ex

16:43 5 ex

16:47 2 ex

16:48 1 ex

16:58 1 ex

commentaar : totaal dus zeker 19 ex die invielen vanaf richting Schelde of Groot rietveld en niet meer opvlogen.
Bert kreeg het gevoel dat ze verkozen om zo dicht mogelijk bij het wandelpad te
slapen, maar gezien lengte van de rietstrook langs de Naftaweg was hij niet 100% zeker of alle invallende vogels werden geteld.

Daarnaast nog waargenomen, buizerd, roepende waterral en 36 overvliegende
kolganzen

1.01.2014 slaapplaatstelling Barberven/Reigershoek
waarnemer : Bert Mertens

16:26 1 ex Reigershoek
16:30 1 ex Barberven
16:38 3 ex Barberven
16:42 2 ex Barberven
16:45 1 ex Barberven
16:51 2 ex Barberven
16:57 1 ex Barberven
16:59 4 ex Barberven

Totaal dus 15 ex …

commentaar Luc : zelfs wanneer we het totaal maken van de drie verschillende tellingen komen we met max. 61 ex. nog een stuk lager dan de 77 ex. op 13.02.2013 op het groot rietveld e.o.