Zondag 22
januari 2017

Waterpieper slaapplaats-telling Hobokense Polder

Tijd : 16.30 – 17.40
Weer : helder
en windloos 1°C
Zonsondergang : 17.10

Telposten en waarnemers :

Groot rietveld : Luc Van Schoor , Wim Mertens
Naftaweg-Populieren tot Metaalstraat : Bert Mertens ,Guy Borremans

Waarnemingen per telpost

Groot
rietveld

17.00 1 ex. vanuit N en
doorvliegend naar Naftaweg (zie daar)
17.24 3 ex. invallend vanuit
ZW
17.27 3 ex. invallend vanuit ZW
17.29 1 ex. invallend vanuit ZW
17.30 4 ex. invallend vanuit ZW
17.31 2 ex. invallend
vanuit ZW

totaal 13 ex invallend op slaapplaats
andere waarnemingen : roepposten 2 cetti’s zanger ,
4 waterral

Naftaweg-Populieren tot Metaalstraat

17.00
dezelfde vogel als hierboven invallend vanuit ZW
17.25 1 ex. invallend vanuit N
17.26 3 ex. invallend vanuit N.
17.30 1 ex. invallend vanuit N.
17.36 1ex. invallend vanuit N

Totaal 7 ex. invallend op slaapplaats
andere waarneming
. 1 overvliegende houtsnip

Commentaar

Er
werden in totaal 20 ex. op de twee slaapplaatsen geteld. Dat is
een stuk minder dan vorige telling van 10 dec. 2016 (max. 39)
Deze keer
was er geen telpost aanwezig op de Reigershoek waar tijdens de vorige telling
geen waterpiepers werden waargenomen.
Er
werden ditmaal ook geen vogels gezien die in die richting verder vlogen.
In tegenstelling
tot vorige telling kwamen de vogels zowel uit ZW als uit N richting aangevlogen. Het
lagere aantal en de verschillende aanvliegroutes zijn mogelijk het gevolg van
de voorafgaande vorstperiode waarbij mogelijk een kleiner aantal waterpiepers overdag
op verschillende plaatsen foerageren.